Les acusacions de terrorisme contra els detinguts de dilluns han estat considerades excessives per molta gent. El cert, però, és que el Codi Penal, des de la darrera revisió, dona peu a posar aquesta etiqueta a moltes accions.

Així, afirma el codi, en el capítol de terrorisme, que «el dipòsit d'armes o municions, la tinença o dipòsit de substàncies o aparells explosius, inflamables, incendiaris o asfixiants, o dels seus components, així com la seva fabricació, tràfic, transport o subministrament de qualsevol forma, i la mera col·locació o ocupació d'aquestes substàncies o dels mitjans o artificis adequats, han de ser castigats amb la pena de presó de vuit a quinze anys quan els fets es cometin amb qualsevol de les finalitats expressades en l'apartat 1 de l'article 573».

I quines són les «finalitats expressades» en l'esmentat apartat? Doncs aquestes: «1: Subvertir l'ordre constitucional, o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l'Estat, o obligar els poders públics a realitzar un acte o a abstenir-se de fer-ho. 2: Alterar greument la pau pública. 3: Desestabilitzar greument el funcionament d'una organització internacional. 4: Provocar un estat de terror a la població o en una part d'ella». Aquestes finalitats converteixen en «terrorisme» delictes que en un altre cas no ho serien.

La resta d'articles sobre els delictes de terrorisme també remeten a aquesta llista de finalitats. Per tant, el terrorisme no es tipifica tant pel que es fa com per a què es fa. Aquesta és la clau de la imputació de terrorisme als detinguts de dilluns passat. La Fiscalia, d'acord amb les investigacions de la Guàrdia Civil, considera que formaven un grup que pretenia subvertir l'ordre constitucional, o bé desestabilitzar les institucions, o bé forçar els poders públics, o bé alterar la pau, o bé atemorir la gent. Com que la independència és contrària a l'ordre constitucional, guardar substàncies inflamables és terrorisme si es fa amb aquest objectiu.

Encara més: qualsevol delicte greu «contra el patrimoni» és terrorisme si se li atribueixen aquelles finalitats. I els «desordres públics» es castiguen amb una pena superior. Per tant, amb el Codi Penal a la mà, no cal posar bombes per ser terrorista. Fins i tot la «falsedat documental» és terrorisme quan pretén «obligar els poders públics a realitzar un acte o abstenir-se de fer-ho».