Un grup d'experts del Regne Unit ha elaborat un informe per encàrrec de la Resolution Foundation que constata que les polítiques tributàries i socials beneficien les generacions més antigues. I tot això en un context en què els joves no tenen ni salaris decents ni facilitats d'accés a l'habitatge. L'estudi és britànic, però s'hauria pogut fer aquí.

Els joves d'avui s'enfronten a problemes ambientals, econòmics i socials heretats de les generacions anteriors. No obstant això, són sistemàticament exclosos de les decisions polítiques.

A casa nostra, la piràmide d'edat no juga al seu favor: el 70% de la població té més de trenta anys i totes les projeccions de població mostren que la dinàmica no s'aturarà en els propers anys. Cada vegada hi ha menys joves per finançar uns serveis públics que no els tenen com a prioritat en les seves polítiques.

Durant l'última gran crisi vam sentir moltes vegades allò que estàvem davant la primera generació que viurà pitjor que els seus pares. No se'n parla prou.

Urgeix un pacte generacional, perquè no hi ha alternativa. Si no, sociòlegs com Walter Scheidel ens adverteixen que ens enfrontem a una revolució violenta que buscarà acabar amb aquesta desigualtat creixent.