Dimecres 27, a dos quarts de 6 de la tarda al nou institut de Sarrià de Ter, el Moviment de Renovació Pedagògica (MRP) de Girona planteja el debat sobre el document Educació a l'hora, uns altres horaris escolars són possibles.

El document, elaborat per un seminari de persones de llarga trajectòria educativa, coordinat per Elena Sintes i promogut per la Fundació Jaume Bofill, vol ser una proposta oberta que pretén posar el temps al servei dels infants i adolescents per la seva educació equitativa i integral. Planteja uns horaris que promoguin la salut, el benestar i l'aprenentatge dels infants i joves, ampliar les oportunitats educatives de l'alumnat tot integrant activitats lectives i no lectives dins del mateix projecte educatiu, alhora que s'adequa a les necessitats actuals de la innovació i transformació pedagògica.

D'entrada, el grup de treball va deixar de banda la pregunta: Jornada partida o continuada? i la va substituir per: Quin model de jornada pot millorar la salut i les condicions d'aprenentatge dels infants i joves i, alhora, satisfer les necessitats de les famílies i el professorat?

Així, el document fa una breu i clara crítica als horaris actuals i a les limitacions que aquests tenen, i situa el debat en tres qüestions bàsiques:

Com fer uns horaris més beneficiosos per als infants i adolescents, i que alhora satisfacin les necessitats de les famílies i els professionals de l'educació? És a dir, uns horaris que afavoreixin la salut, el desenvolupament i l'aprenentatge dels nois i noies: un bon descans nocturn, la realització adequada dels àpats, la concordança amb els ritmes circadiaris, el temps sedentari i el temps de moviment, temps per a l'acollida i la cura, l'equilibri entre moments de concentració i distensió, la progressió de la càrrega lectiva i l'autonomia en l'aprenentatge al llarg de les diferents etapes educatives.

Com fer uns horaris que connectin els temps, els espais i els agents educatius del territori per garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat com a gran palanca de canvi del sistema educatiu? Un projecte que integra activitats educatives i entorns d'aprenentatge dins i fora del context de les aules. Una educació que engloba escola i entorn repercuteix, a més, en una major integració i participació comunitària dels infants i adolescents. Un horari que enforteix el paper social i educatiu de les escoles i instituts, que han d'esdevenir equipaments educatius oberts, i que alhora implica en la seva pròpia tasca els agents educatius del seu entorn comunitari i territorial.

Com fer dels horaris un aliat de la transformació dels centres educatius en espais neuràlgics on s'impulsa una educació més holística i personalitzada? Un horari que posa el temps al servei del projecte educatiu. El temps com a recurs i no com a constrenyiment de l'activitat educativa. El temps com una eina de renovació pedagògica, que permet adaptar els horaris als objectius d'aprenentatge. Una oferta educativa que té en compte les motivacions i els interessos de l'alumnat, tot reconeixent els aprenentatges que es donen dins i fora dels centres, com els que són obligatoris i els que són opcionals.

Pel que fa als tipus de jornada escolar, s'ha considerat de mantenir els criteris actuals del calendari escolar (nombre de dies lectius, distribució dels dies al llarg de la setmana, distribució de les vacances escolars, etc.). Jornada i calendari són dos elements lligats estretament, però en aquest document hem optat per treballar en la redefinició del que entenem per jornada i deixem per a una altra ocasió l'anàlisi i revisió del calendari escolar.

La proposta es fonamenta en dotze punts/criteris transformadors, amb la voluntat d'actualitzar i avançar respecte a propostes de consens anteriors, com la del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de l'any 1993. Planteja cinc eixos de referència des d'una perspectiva en clau d'educació a temps complet:

-Reducció, diversificació i personalització del temps lectiu.

-Enriquiment del projecte educatiu amb activitats educatives opcionals en l'escola i en l'entorn.

-Participació interdisciplinar de perfils diferents d'educadors durant l'horari escolar.

-Flexibilitat en els horaris d'entrada i sortida i reducció de la pausa de migdia.

-Temps de migdia inclòs en el projecte educatiu de centre i situat en una franja saludable de 12 h a 14 h.

Fonamentat en aquests eixos s'han elaborat propostes d'horari tant per a centres d'infantil i primària com de secundària obligatòria que permeten visualitzar l'impacte en els centres educatius. I, alhora, com afecten també el professorat, els educadors i els municipis.

En un moment en què es parla de transformació, d'ecosistemes educatius i del treball en xarxa com a forma per afrontar els importants reptes que implica educar en un món canviant i complex, el document Educació a l'hora vol ser una proposta valenta, sensata i possible en el camí per aconseguir millorar l'equitat del nostre sistema educatiu. Us convidem al debat. I no només aquest dia, sinó també en altres espais com claustres, AMPAs, equips, entitats, territoris...

La proposta es pot consultar a http://www.mrp.cat/inici/245/educacio-a-lhora.