Tots els populistes necessiten pilotes, això és sabut. No ho és tant que tots els pilotes necessiten un populista, o no tenen raó de ser. Un pilota és per definició algú sense cap capacitat intel·lectual excepció feta de la lingüística, i en el sentit més físic: és una persona que serveix només per llepar les parts més toves d'algú. En Ramon Tremosa no és un pilota d'en Puigdemont. No, en Tremosa és EL pilota d'en Puigdemont. Pot semblar fàcil ser un pilota, i segurament ho és, el difícil és convertir-se en EL pilota, que la competència és dura.

La professió de pilota està injustament poc valorada. Ser pilota, pilota de debò, a més de ser conscient de les pròpies i infinites misèries, requereix no ser ambiciós. Molts són pilotes per optar a un càrrec, cosa molt trista. En canvi, en Tremosa, és pilota senzillament perquè així va néixer i, no content amb la gràcia que els déus li van atorgar, s'esforça a perfeccionar aquest talent. L'aspiració última d'en Tremosa no és un càrrec, això és d'aficionats, ell es deleix per una mirada del seu amo, potser per unes paraules tan senzilles com «dona'm la poteta, Ramon» pronunciades pel Vivales descuidadament, mentre signa alguna burrada.

Per ser el pilota oficial cal superar els altres aspirants, i es tracta de gent que dedica tota la seva capacitat intel·lectual -reconeguem que paupèrrima, però és tota la que tenen- a lloar el líder. Per destacar en aquestes circumstàncies s'ha de ser més mesquí que la resta i tenir encara menys sentit del ridícul, res senzill quan estem parlant d'autèntics professionals de la llepada anal. Algú pot pensar que en Tremosa ha tocat sostre en assegurar que el Vivales és un líder mundial a l'alçada dels presidents americà i xinès, del Dalai Lama i del Papa, i fer-ho sense l'ajuda de drogues ni alcohol, o almenys dissimulant aquesta ajuda. Greu error. El pilota Ramon aviat reconeixerà que equiparar el seu amo i propietari als representants de Déu a la terra va ser un error, perquè en realitat és Déu.

Només els cucs, les serps i els pilotes viuen arrossegant-se, i en Tremosa destaca per sobre de tots, inclosos els pilotes. Per això és un encert la seva manera de parlar, com de persona que s'escolta a si mateixa: ell és l'única persona a qui interessa el que diu.