18 de gener de 2020
18.01.2020

Modernitzar l'administració

18.01.2020 | 01:09

La modernització de l'administració ha d'anar de la mà de les necessitats i les formes de fer dels nous temps, que són a la vegada les demandes i les actituds que exigeix la ciutadania. I en conseqüència aquest és un repte constant per a la seva finalitat.

Del problema dels papers i dels tràmits se n'ocupa cada cop més la tecnologia. En les polítiques públiques i la qüestió relacional, la tecnologia –webs, apps, xarxes socials– hi pot ajudar, però la solució passa per les persones, per escoltar-les, per implicar-les i donar-los espais i eines per decidir, ja que política té com a finalitat la gestió dels conflictes públics i socials.

Si hi ha algun fenomen que es mantingui «sòlid» en la nostra societat actual i que permet entendre i explicar el seu funcionament, és el conflicte –parafrasejant el sociòleg polonès Zigmunt Bauman, creador del concepte «Modernitat líquida», en la qual cap dels elements essencials que han configurat els nostres sistemes polítics i socials es mantenen. El conflicte continua sent present i la necessitat de gestionar-lo i solucionar-lo, també. Però cal incorporar «noves» maneres.

Els governs i les seves administracions són els encarregats de la seguretat i l'estabilitat de la societat en un context polític democràtic. Un context en el qual els ciutadans i ciutadanes tenen cada cop més possibilitats de participar en la presa de decisions pública i d'incidir en l'aplicació de les polítiques, i, per tant, en les solucions.

És per mitjà de l'anàlisi i la gestió dels conflictes que l'administració es pot modernitzar, dels conflictes de la ciutadania i els de la mateixa administració.

Malgrat que pugui semblar obvi, parlem de la necessitat que siguin les persones implicades i afectades en un conflicte les que decideixen la manera de solucionar-lo. Això aplicat al món públic, enfront d'una situació de conflicte, comporta crear espais i processos d'anàlisi i de diàleg per tal d'arribar a un acord o de generar un consens per després actuar i intervenir. Actuar o intervenir des de les capacitats i recursos de cadascuna de les parts implicades i afectades, és a dir, no només des dels governs o de l'administració, sinó també des de la societat.

Fins avui aquesta no ha estat la manera de fer dels governs i de les administracions. Els criteris tècnics estàndard i processos unilaterals s'han imposat com a solucions i han generat insatisfacció parcial o total en la ciutadania, ja que sovint la solució aportada ha estat limitada en el temps, és a dir, que ha durat poc, i no ha estat acceptada per alguna de les parts afectades i, en conseqüència, no respectada, de manera que ha generat confrontació.

No estem dient que els tècnics i tècniques de l'administració no disposin dels coneixements sobre el contingut de determinades problemàtiques, però sí que sovint els manquen competències i recursos per tractar de compartir i construir propostes de solució implicant les persones i organitzacions afectades pel conflicte, de tal manera que sigui en els espais de trobada i de gestió d'aquests conflictes on es generi i es treballi aquesta solució. I és des d'aquesta manera de fer que es pot modernitzar l'administració i les polítiques públiques, ja que la finalitat de les mateixes és trobar una resposta als problemes i conflictes dels i amb els ciutadans i ciutadanes, de forma satisfactòria i que duri en el temps.

De tot plegat en parlarem el proper dia 21 de gener al matí a partir d'exemples de serveis actuals de mediació comunitària i de gestió de conflictes públics i projectes innovadors a la Jornada sobre mediació i gestió de conflictes que organitzen la Fundació UdG i els estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook