20 de gener de 2020
20.01.2020

Nou govern i redistribució de competències en matèria social

20.01.2020 | 06:00

El BOE va publicar el dilluns 13 el Reial Decret 2/2020 de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, i també el RD 3/2020 sobre les quatre vicepresidències, tots dos amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació. El contingut de la segona norma remet la fixació de les funcions de cada vicepresidència a les que els encomani el president del Govern, així com també la presidència d'una comissió delegada de govern que està pendent de concretar, a excepció del mandat conferit únicament a la vicepresidència primera d'assumpció de la presidència de la comissió de secretaris d'Estat i de subsecretaris.
A l'espera de la concreció organitzativa de cada departament, cal dir que les funcions i competències de l'extingit Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social es redistribueixen entre diversos ministeris. Apunto a continuació quins són els àmbits d'especial seguiment per a totes les persones interessades en les polítiques socials.
Les polítiques socials europees, amb un paper rellevant, a més de les autoritats laborals, del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a través de la Secretària d'Estat per a la UE. Cal recordar l'important debat que hi haurà en els propers mesos sobre el nou impuls en matèria social que vol posar en marxa la nova Comissió Europea, amb atenció especial a l'aprovació d'una directiva que estableixi unes regles general per fixar el salari mínim a cada estat membre, que no es el mateix que fixar un salari mínim comú.
Les polítiques educatives amb impacte indubtable sobre l'ocupació, a càrrec del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que assumeix justament la proposta i execució de la política governamental «en matèria educativa i de formació professional i per a l'ocupació». No han d'oblidar-se, certament, les competències autonòmiques en la matèria i per això és necessària una forta complementació.
Les polítiques laborals, a càrrec del Ministeri de Treball i Economia Social, havent desaparegut les anteriors existents en matèria de migracions i Seguretat Social. Sens dubte assumirà un paper rellevant la Secretaria d'Estat d'ambdues matèries, ja que justament el Ministeri serà responsable de l'execució de la política governamental en tots dos camps, així com també en el de la responsabilitat social de les empreses; àmbit, aquest últim, al qual sembla que se li vol donar especial rellevància. El debat sobre la nova reforma laboral i un nou Estatut dels treballadors assolirà una especial importància.
Les polítiques demogràfiques i de transició ecològica, amb indubtable impacte sobre l'ocupació i la protecció social, són assumides pel nou Ministeri per a la Transició ecològica i el repte demogràfic, que assumeix la política governamental que ha de posar en marxa «la transició cap a un model productiu i social més ecològic», i també la seva política de resposta «al repte demogràfic i el despoblament territorial». Òbviament, en estreta relació amb les polítiques europees en aquest àmbit, a les quals es vol donar un paper clau en el futur proper.
Les polítiques digitals (qui dubta ja del seu rellevant impacte en el món laboral?) són assumides pel Ministeri d'Afers econòmics i Transformació digital, que inclou el desenvolupament i foment de la intel·ligència artificial, per a la qual es crea la Secretaria d'Estat de digitalització i intel·ligència artificial.
No menys important ni molt menys, ans al contrari, i amb una perspectiva transversal, són les competències atribuïdes al nou Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb dues secretaries d'Estat dedicades a cadascun dels àmbits referenciats. Fixem-nos en la transversalitat i amplitud de competències assumides, en tant que executarà la política governamental «en matèria de benestar social, de família, de protecció del menor, de cohesió i d'atenció a les persones dependents o amb discapacitat, de joventut, així com de protecció dels animals».
Tampoc s'ha de menystenir en absolut la importància del Ministeri d'Igualtat, que haurà de treballar en estreta relació amb la major part dels restants, ja que assumeix les competències en matèria d'igualtat i de les polítiques que tendeixin a fer-la efectiva entre dones i homes, amb erradicació de tot tipus de discriminació.
Finalment, i com he dit abans, les competències en matèria de migració i Seguretat Social se separen de les polítiques laborals en sentit estricte i són assumides pel nou Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb dues sSecretaries d'Estat responsables de les polítiques migratòries i de Seguretat Social i pensions, respectivament. Sigui dit incidentalment, suposo que la menció específica a les pensions és per ressaltar la seva importància dins de la nova estructura ministerial, ja que no crec que ningú dubti que formen part, i molt important, de la Seguretat Social.
Ara toca esperar el desenvolupament organitzatiu dels nous ministeris. Caldrà estar molt atents a això. Mentrestant, desitjo molta sort al nou Govern, i especialment als que han assumit responsabilitats polítiques en matèria de treball i ocupació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook