Un problema reiteratiu i persistent en alguns barris de la nostra ciutat, especialment al barri de la Font de la Pólvora, són els talls de subministrament elèctric, que afecten persones i famílies, de manera indiscriminada, i que de manera injusta posen en entredit el principi d'igualtat i no discriminació, respecte a la resta de la ciutat, i deterioren la necessària qualitat de vida dels afectats.

I no ha de ser excusa justificativa de tal anòmala situació el fet que de manera habitual es trobin persones incíviques que trafiquin o cultivin marihuana. A aquests individus se'ls ha de perseguir amb tota la duresa de la llei, i de manera contundent s'ha de posar fi a connexions il·lícites o il·legals, i evitar que persones treballadores i innocents es vegin perjudicades injustament. Avui dia, la manca de fluid elèctric altera bruscament el ritme de vida, afecta la salut de les persones, disminueix el benestar personal i social i afecta fins i tot les relacions veïnals, els processos educatius i el treball.

S'ha d'evitar que la pobresa es cronifiqui, que l'exclusió social i la marginació habitacional facilitin l'existència de guetos, separats i aïllats de la ciutat de la qual són i formen part. S'han de garantir els serveis bàsics que avui dia configuren les nostres ciutats i pobles, i s'han d'implementar les xarxes relacionals, començant pel dret al treball, passant pel dret a l'educació i el dret a gaudir dels subministraments bàsics, com són l'aigua i la llum.

Cal una acció global i conjunta, de la qual no poden quedar al marge els mateixos veïns d'aquests barris, que com a ciutadans de ple dret tenen drets, però també tenen obligacions, que no poden quedar en suspens pel fet de ser pobres o viure en un barri marginal. I aquí han de jugar un paper actiu i curós els Serveis Socials de l'Ajuntament, les entitats socials de tota mena, les instàncies que es dediquen a la promoció cultural i econòmica de la ciutat. I no per anar a fer actes de caritat, des d'una situació de poder, sinó per una qüestió de justícia. I l'Ajuntament ha d'utilitzar els instruments necessaris per incidir de manera positiva, a fi que s'incorporin els barris de la ciutat a la vida social, econòmica i cultural de la mateixa, i exigint amb contundència la garantia dels subministraments bàsics a les llars, amb les contrapartides justes i equitatives. És imprescindible posar en pràctica polítiques valentes d'inserció social i laboral, i educatives per revertir la situació i caminar cap a una societat més justa, solidària i integradora. I tots hi tenim alguna cosa a fer, ­perquè tots formem part d'una única ­família.