17 de febrer de 2020
17.02.2020

Administració central: situacio escandalosa

16.02.2020 | 23:28

D'escandalosa es pot definir la situació de l'Administració central a la nostra província de Girona. Fa unes setmanes vaig publicar un article preguntant què passava a la Seguretat Social de Girona. Ara, puc insistir novament en aquesta qüestió, i no només respecte a la Seguretat Social, sinó a la Delegació Provincial de Trànsit, al Fons de Garantia Salarial, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a Estrangeria... perquè la ciutadania no rep un bon servei ni és atesa com es mereix, ni en termes de facilitats per resoldre problemes ni en termes d'atenció o de tramitació dels seus expedients, sol·licituds o reclamacions.


El bon govern comença per tenir molt present que la funció pública de les administracions té una finalitat primordial, la de facilitar la vida de les persones, resoldre els seus problemes i treballar pel bé comú i l'interès general. I per a això cal posar mitjans suficients, tant materials com humans, a fi de donar resposta a les necessitats de la gent i actuar amb celeritat i eficiència.


Però des de fa anys, per motius diversos que ara no cal analitzar, l'Estat sembla estar en reculada i es fa poc visible a la nostra província, no exercint les seves competències amb l'eficàcia i celeritat exigibles, especialment en àmbits molt sensibles i necessaris per a la bona marxa de la societat i l'exercici dels drets de la ciutadania. Els organismes abans esmentats no estan ben dotats de personal, no atenen amb rapidesa i són una mostra de com una administració pública desatén les seves obligacions respecte als ciutadans.


Una ciutadana es dirigeix a presentar una sol·licitud de jubilació a l'INSS. No la poden atendre, perquè no té cita prèvia. Li diuen que demani cita prèvia per telèfon. Truca i rep el missatge que no li poden donar cita prèvia perquè està col·lapsat el servei i no hi ha hores disponibles. El Fons de Garantia Salarial està desproveït de personal, doncs només hi ha un lletrat, que ha d'atendre-ho tot, judicis inclosos, i no té ni un auxiliar administratiu. I què s'ha de dir de la Delegació Provincial de Trànsit, que ha vist minvar el personal sense que es prenguin mesures, etc.


Cal revertir la situació, i amb urgència. La vida del dia a dia de les persones no s'ha de veure maltractada per les institucions públiques, per la seva ineficiència i la pèrdua de temps. És imprescindible que les nostres administracions i els responsables polítics prenguin consciència de la gravetat del que està succeint i de la responsabilitat que tenen en la resolució d'aquests problemes. La ciutadania compleix la seva part pagant els seus impostos. I no s'han de donar excuses, el que s'ha de fer és posar solucions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook