El 92% d'entrevistes a entitats vinculades al debat polític que va fer TV3 entre el gener i l'abril de 2019 van ser a entitats partidàries de la independència. Ho constata l'últim informe de pluralisme polític del CAC que revela també que la nostra televisió pública va dedicar només el 3% del seu temps a l'emergència social.

La pobresa ha assolit el nivell rècord dels últims 15 anys a Catalunya: se situa en el 21,3%. Hi ha 350.000 persones en situació de pobresa severa. Som la comunitat líder en llistes d'espera sanitàries i de dependència. Però les informacions relacionades amb tots aquests temes no van aconseguir arribar al 3,2% i el 4,9% que TV3 i Catalunya Ràdio van dedicar exclusivament a actes de suport als polítics catalans processats (aquests percentatges no inclouen altres informacions relacionades amb els presos o el procés).

Els efectes de les llistes d'espera sanitàries i de dependència o les conseqüències de la pobresa a Catalunya no van aconseguir ni el 0,2% del temps que hauria permès que estiguessin representats en els quadres estadístics.

Una pregunta recurrent del debat sobre els nostres mitjans públics de comunicació és quant ens costa finançar TV3 i Catalunya Ràdio. Les xifres ballen però en els últims anys la factura final se situa al voltant dels 310 milions d'euros. En alguns exercicis és encara més elevada perquè depèn de les aportacions extraordinàries del Govern. El seu pressupost és molt superior al d'altres televisions autonòmiques, com la d'Andalusia, que costa 163 milions d'euros, la de País Basc (134 milions) o la gallega (109 milions).

Aquests dies el Parlament discuteix els pressupostos de la Generalitat per al 2020, que contemplen per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) més de 297 milions d'euros. A diferència del que passa amb altres partides, com l'atenció a la infància, que perd 88 milions d'euros, creix en 9,7 milions. I es troba lluny d'altres partides urgents, com les de polítiques de dona, a les quals es destinen només 10,5 milions d'euros, o les de dependència, que no contemplen ni tan sols la construcció d'una nova residència malgrat que la llista d'espera és de 75.000 persones, la més alta d'Espanya.

La major part del pressupost de TV3 i Catalunya Ràdio -més de 172 milions d'euros- es destina a les remuneracions d'una plantilla que supera els 2.300 treballadors, una xifra enorme per a una televisió pública o privada. Sobretot si tenim en compte que una part important de la programació de TV3 s'encarrega a productores externes com Minoria Absoluta, que ella sola s'endú cinc milions d'euros a l'any, la meitat de tot el pressupost que l'Institut Català de la Dona dedicarà a polítiques de dones.

És difícil no relacionar el fet que estem dedicant una gran quantitat dels nostres pressupostos a finançar els mitjans de comunicació públics enfront als pocs diners que invertim en revertir els efectes de les retallades i el fet que aquests mitjans no informin gairebé de l'emergència social derivada d'aquestes retallades.

TV3 i Catalunya Ràdio tenen una missió de servei públic que consisteix justament en el contrari del que passa actualment: uns mitjans que se centren a parlar sempre del mateix, el monotema, que és una prioritat per a una part de la ciutadania però que està lluny de ser-ho per al conjunt de la societat; uns mitjans que es resisteixen a emprendre una reestructuració que permeti un ús més racional dels recursos disponibles fent al mateix temps una programació de qualitat per a tots els catalans i catalanes, votin el que votin; uns mitjans que han estat incapaços de dedicar en més de cinc anys un 30 minuts o un Sense ficció al cas Pujol, un dels esdeveniments polítics que ha commocionat més la societat catalana en les últimes dècades. Jordi Pujol, la seva dona i els seus set fills estan imputats, han estat portada d'infinitat de mitjans però TV3 no només no ha aprofundit en aquest cas sinó que ara li ha programat aparicions estel·lars perquè l'expresident parli d'altres qüestions. És això el que estem prioritzant als nostres pressupostos.