Són temps confusos. Seran temps de restriccions pressupostàries, per més que els dirigents polítics ho neguin. I entre tanta confusió i poc diner, tant les empreses privades com les administracions públiques hauran de prendre decisions valentes sobre on invertir els esforços personals i econòmics. Caldrà contestar molts interrogants. La prioritat és garantir el que ja tenia la generació adulta actual? O la prioritat es garantir la capacitat de les generacions joves d'espavilar-se en el futur? La prioritat és intentar tornar a totes les activitats que es feien abans de la covid, o cal apostar per aquelles amb possibilitats de futur o algunes de noves i disruptives que poden crear ocupació i riquesa, encara que sigui en nous camps?

En aquest marc d'incertesa poder partir d'anàlisis fredes sobre fets és essencial. I en el cas de l'administració pública caldria una gran auditoria de gestió a tots nivells: municipal, supramunicipal, Generalitat i Estat, per detectar aquells àmbits que durant la crisi han estat a l'altura del que s'esperava del sector públic i aquells àmbits que no hi ha estat. Per detectar què és realment essencial per al manteniment de la salut, l'ocupació i la formació i que és prescindible. L'encàrrec d'auditories externes és essencial per evitar que es pugui acusar l'equip de funcionaris o els polítics de torn de visions esbiaixades sobre la realitat.

Si aquesta capacitat analítica és determinant amb relació a les actuacions passades, ho és tant o més pel que fa al disseny de noves polítiques. En general és aconsellable que quan es vulgui implantar una política innovadora o rupturista es practiqui a petita escala, amb un pla pilot. Pla que caldrà avaluar abans de prendre la decisió de generalitzar-lo.

En tot cas, fa pocs dies tingué lloc un webinar sobre «El rol de l'avaluació en el context de la covid-19. La importància de l'avaluació, ara més que mai», per Xavier Cuadras i Marc Balaguer; el primer, director d'IVÀLUA, Institut català d'avaluació de polítiques públiques, que té el suport de la vicepresidència del Govern, de la Diputació i de la Universitat Pompeu Fabra. En la conferència online hom pretenia contestar tres qüestions: per què és important avaluar, ara? Què hem de tenir en compte els que ens dediquem a l'avaluació? Què han de tenir en compte les administracions i entitats que dissenyen polítiques públiques?

La contesta al per què, partia del moment de crisi general i de crisi de les polítiques públiques. L'actuació dels poders públics per fer front a la pandèmia s'està centrant a donar resposta a la situació d'emergència mèdica i a mitigar els seus efectes econòmics i socials. Dedicar tots els mitjans públics a aspectes relacionats amb la recuperació social i econòmica pot tenir com a conseqüència l'ajornament de les activitats relacionades amb l'avaluació del que s'està fent.

Només avaluant es pot saber si les polítiques empreses responen als objectius als quals s'adrecen o són una perdigonada destinada a omplir titulars que donin la sensació d'acció. Ajornar l'avaluació d'allò públic amb l'excusa de la pandèmia impedeix conèixer si les mesures adoptades funcionen. Ens cal una avaluació de les noves necessitats per dimensionar-les i poder també dimensionar els recursos necessaris per donar-hi resposta. Cal una avaluació del disseny de les noves polítiques, que en ser precipitades han de tenir, més que mai, dissenys coherents i teories del canvi sòlides i fonamentades. Cal una avaluació de la implementació, de com es posen en marxa les polítiques i estudiar els factors que fan que arribin o no als seus potencials destinataris. Cal una avaluació de l'impacte per tal de saber en quina mesura hem aconseguit reduir l'impacte de la crisi com a conseqüència de la intervenció. En síntesi, en un moment de canvis com l'actual, és important preguntar-se sobre les polítiques actuals, la seva vigència i sobre les noves mesures que es volen posar en marxa. Aquestes preguntes i la seva resposta mitjançant l'avaluació ens ajuden a obtenir coneixement i informació rellevants sobre les intervencions públiques abans, durant i després de la seva posada en marxa. A Catalunya s'està institucionalitzant l'avaluació com a element bàsic per a unes polítiques de major qualitat. La incorporació en la Llei de Finances Públiques d'un apartat dedicat a l'avaluació i altres iniciatives tenen com objectiu avançar cap a una sistematització de l'avaluació en l'administració de la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació estan fent esforços encara massa precoços en aquesta direcció.

Resumint, cal avaluar. Ja sigui perquè amb el sotrac de la covid s'han vist excel·lir segments de l'administració i mostrar el grau de degradació d'altres. Ja sigui perquè els recursos són escassos i caldrà triar les opcions més eficients. Ja sigui perquè caldrà testar polítiques disruptives mai experimentades, si hom no vol caure pel pendent de la decadència.