La teoria computacional va permetre que la psicologia s'endinsés en la forma de les representacions mentals -les inscripcions simbòliques utilitzades per la ment- i els processos -els demons- que les autoritzen.

Plató, al conegut mite de la caverna, sostenia que els éssers humans estem atrapats a l'interior d'una cova i que coneixem el món mitjançant les ombres que es projecten a les parets. La pel·lícula The Matrix (1999), de Lana Wachowski i Lilly Wachowski, va actualitzar la tesi del filòsof grec dins d'un artefacte cool. El crani és la nostra caverna i les representacions mentals són les ombres. La informació en una representació interna és tot el que podem saber.

La concreció de les representacions mentals és la via que condueix al rigor en psicologia. Per a un programari informàtic és més difícil recordar l'essencial del conte dels tres porquets que memoritzar un nombre de vint dígits; amb la gent passa el contrari. En saltar al nivell de les representacions, s'arriba a un tipus d'entitat més ferma, que es pot comptar i aparellar de manera fiable. En síntesi, les entitats notables han de tenir representacions diferents de les de les seves veïnes i les irrellevants poden tenir-ne les mateixes.