La queixa és raonable: «Ens prohibeixen el bar per evitar aglomeracions però els transports públics van atapeïts». I com que la queixa és raonable, l'autoritat competent hi ha de donar una resposta satisfactòria en termes d'equitat: o tots amuntegats o tots esparsos.

L'amuntegament general és una mala idea mentre el virus continuï fent de les seves. A la primavera es va demostrar l'eficàcia de marcar distàncies i posar-nos el xandall d'ermitans provisionals, cadascú a casa seva i el doctor Simón a la de tots. Per tant, la resposta a la queixa raonable no pot ser altra que la desagregació generalitzada, imperativa, sistemàtica, inexcusable i universal. I el transport públic no en pot quedar al marge.

Els «trens del silenci» són una mesura curulla de bones intencions, però els més cridaners són també els més proclius a no escoltar les recomanacions. Potser criden a causa de la seva sordesa.

L'ideal seria limitar l'ocupació de trens i autobusos a un terç de la capacitat. Quan no es pugui complir, que no circulin. Com que és impossible triplicar el nombre d'unitats en circulació, la mesura implicarà que almenys dos terços dels viatgers habituals deixarà d'utilitzar-los. Els que no tinguin alternativa no podran anar a la feina. Els que tinguin cotxe particular l'utilitzaran i es produiran enormes embussos, a causa dels quals tampoc no arribaran a temps al lloc de treball.

En conseqüència, es reduirà l'activitat laboral, que és justament el que Quim Torra va reclamar al principi de la primera onada, d'acord amb els savis consells del doctor Oriol Mitjà. Els espais de treball, en buidar-se, no seran font de contagi. El patatxap econòmic ens deixarà sense diners per anar al cinema o al teatre, i encara menys als centres comercials, que podran obrir del tot sense perill ja que l'afluència serà mínima.

I d'aquesta manera aturarem el maleït virus.

Això sí: sense feina i sense diners per al Netflix, reclamarem passar el dia al bar, a raó d'un tallat al matí i un quinto a la tarda, i ens ho hauran de permetre, perquè si no muntarem una revolució només per matar l'avorriment.