L'indicador més fiable sobre l'evolució de la pandèmia de covid-19 és també el menys útil per a les decisions ràpides. Es tracta del nombre de malalts hospitalitzats i, dins d'aquests, els ingressats a les unitats de cures intensives. Sabem que els malalts arriben als hospitals quan ja fa dies que s'han infectat, de manera que les xifres d'increment o reducció d'avui reflecteixen la variació de contagis de fa una o dues setmanes. Les decisions que es prenguin a partir de les dades hospitalàries arrossegaran necessàriament aquest retard sobre la dinàmica de transmissió en la qual pretenen incidir, i per això ens fixem també en la xifra diària i setmanal de nous contagiats; el problema és la seva fiabilitat. No es coneix el nombre dels produïts, sinó el dels detectats, i aquests depenen de molts factors: si es fan o no cribratges, on es fan, per quin mètode, a quanta gent... Sabem que la majoria de malalts amb uns símptomes clars són identificats, perquè van al metge, però existeixen altres grups: els asimptomàtics, els que es pensen que només estan refredats, i els que tot just comencen el procés; tots tres poden escampar el virus. A banda d'això, la notificació dels casos positius viatja per l'administració a velocitats variables i sovint pateix retards, de manera que la xifra d'ahir recull variacions corresponents a dies anteriors. Tenint en compte tot això, hipnotitzar-nos a nosaltres mateixos amb el darrer indicador diari i extreure'n conclusions massa optimistes o massa pessimistes és un exercici enga­nyós. Però si l'indicador hospitalari va tard per definició, i el de casos detectats és insuficient, què ens queda per saber on som? Ens queda la consciència de la imprecisió, que aconsella la màxima prudència. Res de llançar campanes al vol perquè un índex determinat ha disminuït dues dècimes. Res de jugar tots a fer d'epidemiòlegs i a cuinar escudelles de retalls de premsa per defensar la nostra parcel·la d'activitat. No tan sols ignorem moltes respostes sobre el virus, sinó que tampoc sabem del tot quines són les preguntes necessàries: aquest és un drama característic del coneixement humà.