Un any més el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona atorga l'11a edició dels Premis de Prevenció de Riscos Laborals a una empresa i a un enginyer graduat o enginyer tècnic industrial de les comarques gironines, en què la prevenció sigui un referent en la seva política empresarial.

La pandèmia afecta tot el món. No és una cosa d'empreses, ni treballadors, ni d'autònoms, ni tècnics, sinó que és global. Els processos de producció de les empreses i comerços... o de qualsevol altra activitat, no són creadors de virus. El virus està en l'entorn, i no fa diferència en si les persones que s'infecten són assalariats, empresaris, tècnics, militars, aturats, jubilats, estudiants, polítics... i per tant no poden considerar-se responsables dels contagis, sempre que se segueixin els protocols establerts pels serveis i tècnics de prevenció de riscos laborals i se subministrin les proteccions adequades segons l'activitat, com mascaretes, gels, guants, pantalles... i altres mesures com prendre regularment la temperatura, establir mesures protectores com pantalles de separació a l'atenció al públic, replantejar i adaptar el disseny dels llocs de treball, dels processos de producció, adaptació i manteniment dels aparells de ventilació i climatització... Totes aquestes actuacions en l'àmbit laboral poden ser dissenyades, supervisades per enginyers formats en prevenció de riscos laborals.

Són les persones les que són portadores i transmissores del virus, i per tant per més protocols que es facin a l'àmbit empresarial i/o laboral, si individualment, en l'àmbit privat o públic, no se segueixen les normes de prevenció, totes les actuacions dels tècnics de prevenció de riscos laborals i de l'empresariat seran inútils. Els enginyers, com a tècnics experts tant en activitats, en disseny, com en prevenció de riscos laborals, poden aportar moltes solucions en prevenció. De fet, en la majoria si no tot el que ens envolta, hi ha la mà d'un enginyer. Els coneixements de la medicina i de l'enginyeria treballant conjuntament amb la col·laboració empresarial i l'administració poden ser el remei, o si més no minimitzar els efectes de la pandèmia, tant pel que fa a la salut com a l'economia.

S'ha acceptat que el coronavirus també es transmet per l'aire, un fet que els enginyers tècnics industrials fa mesos que estem advertint i proposant mesures de prevenció. Els espais poc ventilats són d'alt risc, i el temps d'estada al seu interior és un factor determinant per al contagi de les persones. És molt important assegurar l'entrada d'aire de l'exterior. Per exemple, normalment els trajectes del bus a les ciutats són curts i cada vegada que s'obren les portes entra aire exterior. En canvi, el metro és una altra cosa. La renovació amb aire exterior és més complexa, donat que quan s'obren les portes l'aire de les estacions prové d'una zona soterrada, per la qual cosa la utilització de mascaretes, establir les separacions i disminuir l'ocupació dels vagons són essencials. A més caldria redissenyar els sistemes de ventilació amb la col·laboració de l'enginyeria. Casuística semblant es dona a certs espais d'empreses, escoles, edificis de l'administració, etc. en què les actuacions a adoptar són semblants.

Les probabilitats de contagi en una empresa deuen ser semblants a les que hi ha si es va al supermercat, o si s'utilitza un transport públic, o en una reunió de sis persones o en un espai tancat. En una empresa també és fonamental aplicar els protocols dissenyats pels serveis i els tècnics de prevenció com poden ser la ventilació i renovació de l'aire amb aportació exterior, fer el manteniment dels aparells de climatització i dels seus filtres, utilitzar mascaretes, guardar les distàncies de separació adequades, evitar el contacte físic, rentar-se i desinfecció sovint de les mans... que són mesures de prevenció efectives tant en l'àmbit laboral com en el privat.

A les empreses és l'hora de l'enginy, d'innovar, del futur... un futur incert però en què hi ha nous reptes i noves oportunitats, com la tecnologia digital, verda, sostenible, energies alternatives... que l'enginyeria ajudarà a desenvolupar. No s'ha d'oblidar que un enginyer/a és una persona que soluciona problemes i aporta idees de futur.