29 de novembre de 2020
29.11.2020
Diari de Girona

La justícia gironina és reconeguda per la seva excel.lencia

29.11.2020 | 06:00
La justícia gironina és reconeguda per la seva excel.lencia

El Consell General del Poder Judicial ha fallat els IX Premis a la Qualitat de la Justícia, premis que reconeixen i distingeixen la tasca d'òrgans i oficines judicials i d'altres organismes relacionats amb l'Administració de Justícia en la millora de la qualitat del servei públic i en la satisfacció de les necessitats dels ciutadans mitjançant bones pràctiques de gestió.
El premi es deu a una novetat en la comunicació entre Secretaris Judicials.
En la categoria «Justícia més transparent», ha estat premiada la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona pel seu projecte «Creació unitat compartida M», gràcies al fet que la dita secretaria i els diferents lletrats de l'Administració de Justícia de la província (anteriorment secretaris judicials ) poden compartir, agrupar i disposar tota la informació i documentació rellevant, de manera que dota de major transparència interna a la informació i estat de cada òrgan judicial i evita queixes i consultes.
Aquest reconeixement ha permès disposar d'un espai informàtic comú on es pugui trobar recollida i, a disposició de qualsevol secretari judicial de la província, tota la normativa, documentació i informació d'interès comú, la qual cosa implica una nova manera de comunicar, transmetre i facilitar l'accés a la informació i documentació en format digital convertint-se en una de les claus perquè la nostra organització afronti la transició digital en incorporar solucions tecnològiques que milloren la seva comunicació.
Gràcies a la Unitat Compartida «M», tant la Secretària de Coordinació com els diferents secretaris judicials (actualment lletrats de l'Administració de Justícia) de tota la província, poden compartir, agrupar i disposar d'una total informació i documentació rellevant. Tot això, de fet, dona més transparència interna a l'estat de cada assumpte en els òrgans judicials de la província, evitant, amb això, queixes i denúncies sobre les consultes infructuoses.
La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha valorat que amb aquesta nova eina, tots els lletrats/des de l'Administració de Justícia tenen a la seva disposició un repositori al qual poden accedir en tot moment i tenir fàcilment accés a tota la normativa, formularis i altra documentació considerada rellevant per a l'exercici de les seves funcions facilitant el seu treball diari, així com el de l'Oficina en la qual exerceixen les seves competències directives.
L'artífex i veritable protagonista del premi és Francisco José Escudero Moratalla, Secretari Coordinador de Girona, així com el personal adscrit a la Secretaria de Coordinació Provincial (Àngels Vázquez Couso i Mercè Ferrer Adroher) per l'excel·lent iniciativa empresa, reconeixent la importància que ha tingut aquest projecte, en aquests dies ja plenament consolidat, i que suposa una preciosa i impagable ajuda per l'acompliment quotidià de les nostres atribucions professionals.
D'altra banda, l'Audiència Provincial de Girona destaca per ser la que major nombre de sentències civils ha dictat a tot Catalunya.
En l'última estadística del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Secció 1a de l'Audiència de Girona, amb competència exclusiva en matèria mercantil, a més de la competència general en la resta d'assumptes de tota mena, continua en segon lloc de les setze seccions Civils de les Audiències Catalanes, tant en el nombre d'assumptes totals ingressats en el tercer trimestre del present any (915 assumptes) com en assumptes resolts en el mateix període (1.598 assumptes resolts fins al 30 de setembre de 2020) superant la resta d'Audiència de Catalunya en assumptes entrats i resolts.
En el mateix sentit, els Jutjats de 1a Instància de Girona capital estan en el segon lloc d'assumptes totals ingressats de tot Catalunya, amb una mitjana de 1.530 assumptes ingressats per any, i en el mateix rànquing amb una mitjana de 1.510 assumptes resolts per any.
L'estadística publicada pel TSJC és bona mostra de la importància del servei de la Justícia a Girona, tant per l'important volum d'assumptes ingressats com resolts. Que de tots els jutjats catalans, Girona capital sigui la segona, dona mostra de la importància de la feina que els servidors de la Justícia donen en aquesta capital, resultant pioners en la rapidesa en la resolució d'assumptes, extrem que moltes vegades, passa desapercebut.
Convé destacar les dades esmentades anteriorment, tant per ressaltar l'actitud dels servidors de l'administració de Justícia a Girona, com per comparar-los amb les dades publicades pel Quadre d'indicadors de la justícia a la Unió Europea 2019, publicat per la Comissió Europea, on es fa una anàlisi de l'eficàcia de la justícia en els diferents països de la UE, considerant aquesta eficàcia judicial com un instrument dels Estats per crear «un entorn favorable per a la inversió, les empreses i els ciutadans». Ho demostra amb dades estadístiques: els diners acudeixen on hi ha seguretat i eficàcia judicial.
L'informe de la Comissió Europea afirma que un sistema eficaç no pot prescindir de la independència, la qualitat i l'eficiència. Si bé és cert que en aquest informe la ineficàcia del sistema judicial espanyol queda clarament reflectit en diverses dades de l'esmentat quadre i en la taxa de resolució situa l'Estat espanyol en el lloc 25è de 27, resolent en la sèrie històrica menys assumptes dels que entren, aquesta estadística no resulta certa en el cas de Girona capital i el seu partit judicial, on tant l'Audiència, com els Jutjats de 1a Instància, resolen de forma més ràpida que la resta d'Audiències i Jutjats de Catalunya, al qual s'ha d'afegir l'eficàcia del secretari coordinador provincial perquè la resta de Jutjats de la província siguin el més ràpids i eficaços possible, cosa que no s'aconsegueix sempre, donada l'alta mobilitat de personal judicial que tenim a la província.
Si segons les dades aportades a la Unió Europea, l'Estat Espanyol està en els tercers per la cua, amb més de 200 dies de mitjana per resoldre només en primera instància civil i mercantil, aquesta estadística general no té res a veure amb el servei de la Justícia a la Girona capital, tal com ho acredita el premi atorgat pel CGPJ a la Secretaria de Coordinació i el rànquing d'assumptes ingressats i resolts del nostre TSJC.
L'eficiència del sistema judicial de Girona capital com a factor d'eficàcia està fora de tot dubte i això malgrat les deficiències estructurals que presenta en el seu conjunt.
L'entrada del Jutjat de 1a Instància n. 7 de Girona, que es correspon amb el Jutjat n. 2 de Família de Girona, el proper dia 30 d'aquest mes, contribuirà sens dubte al fet que els ciutadans del partit judicial de Girona capital no es vegin afectats pel retard en la seva resposta de demanda de justícia.
Una democràcia avançada i consolidada ha de mostrar alts nivells de qualitat en la justícia i, de moment, Girona capital està en això.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook