16 de gener de 2021
16.01.2021
Diari de Girona

Ministeris eclesials per a les dones

16.01.2021 | 00:36
Ministeris eclesials per a les dones

Fa cinc anys va ser notícia la qüestió del diaconat de les dones, pel fet que el papa Francesc, el dijous 12 de maig de 2016, en una trobada amb la Unió Internacional de Superiores Generals, va admetre la possibilitat del diaconat femení.

Deixat de banda, per ara, el tema del diaconat de les dones, aquests dies s'ha fet un petit pas pel que fa al reconeixement oficial de la dona en el si de l'Església, ja que el passat dia 11, el papa Francesc va signar el Motu Proprio, «L'Esperit del Senyor», on s'institucionalitza els ministeris de Lector i d'Acòlit per a les dones. Mentre que els ministres ordinaris de l'Eucaristia són els bisbes, els preveres i els diaques, els ministres extraordinaris de la sagrada comunió ho són els acòlits i també altres fidels designats segons el cànon 230.3, que diu que «quan ho aconsella la necessitat de l'Església i no hi hagi ministres, poden també els laics, encara que no siguin lectors ni acòlits, suplir-los en algunes de les funcions, és a dir, exercitar el ministeri de la paraula, presidir les oracions litúrgiques, administrar el baptisme i donar la sagrada comunió, segons les prescripcions del dret». Per això les dones, des de fa temps, poden ser ministres extraordinàries de la comunió, tot i que no podien accedir als ministeris del lectorat i de l'acolitat.

I és que, fins ara, el Dret Canònic establia que els acòlits i els lectors, segons el cànon 230.1, només ho podien ser «els homes laics, amb edat i condicions determinades» que «per decret de la Conferència Episcopal» eren cridats «per al ministeri estable de lector i acòlit, mitjançant el ritus litúrgic prescrit». El que ara ha fet el Papa amb el Motu Proprio «L'Esperit del Senyor», ha estat modificar el cànon 230.1, que establia que els lectors i els acòlits havien de ser necessàriament homes. Així, el Papa, amb aquest Motu Proprio, ha suprimit la paraula «home» i l'ha substituït pel plural «laics», que inclou tant homes com dones i, per tant, la novetat que introdueix el Papa és que ara també les dones podran accedir (com els homes), als ministeris de l'acolitat i del lectorat.

I és que si des de fa anys les dones podien proclamar la primera i la segona lectura de la missa i el salm responsorial i també podien ser ministres extraordinàries de la sagrada comunió, tant a la celebració de l'Eucaristia com portant-la a les cases dels malalts, els era vetat el ministeri de l'acolitat.

Aquest nou gest del papa Francesc, important i valent, és un pas endavant en el reconeixement i en la valoració de la dona al si de l'Església, tot i que encara falta molt perquè les dones puguin accedir (com els homes) a altres ministeris eclesials.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook