El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) han llançat una advertència sobre el perill de les inversions en monedes digitals. Ja ho van fer el 2018 i els motius, tres anys després, són els mateixos: la falta de transparència i una volatilitat i una complexitat extremes. Aquestes setmanes, els impulsors de les anomenades «criptomonedes», com bitcoin o ether, han augmentat l'agressivitat de la seva publicitat per atreure inversors. Els criptoactius, o sigui, aquestes monedes i la tecnologia que els proporciona suport, estan dinamitzant el sistema financer, però les autoritats encara els veuen com apostes arriscadíssimes. A la Unió Europea, no hi ha un marc que reguli aquesta activitat amb garanties i seguretat. Com a molt, s'està negociant un reglament. Malgrat que ja tenen més d'una dècada de recorregut, no compten amb el suport d'un banc central o altres organismes oficials, ni se les considera mitjans de pagament vàlids. En resum, no estan cobertes per mecanismes de protecció als clients, com el fons de garantia de dipòsits o el fons de garantia d'inversors. Per als responsables del Banc d'Espanya i la CNMV, els milers de monedes virtuals són instruments complexos, poc adequats per a petits estalviadors, que poden perdre més diners dels que han dipositat. A més, qui pot assegurar que hi haurà la liquiditat necessària per desfer una inversió i recuperar els diners? Sovint, no es pot esbrinar des d'on operen els actors que emeten, custodien i comercialitzen aquests productes.