Urgència educativa

Carla Ventura Orantos GIRONA

Sabíeu que Espanya és dels països de la Unió Europea que menys inverteixen en educació? O també que Noruega, Suècia o Finlàndia són dels que més, essent així en conseqüència els països europeus més desenvolupats i rics?

Les dades parlen per si soles. I és que són nombrosos els senyals que ens mostren que el sistema educatiu emprat en les nostres aules és ja obsolet. Memoritzar no és aprendre. O potser algun de vosaltres recorda la majoria de coses estudiades al llarg de l'etapa escolar?

La utilitat i qualitat d'aquest sistema és nul·la, ja que deixa enrere les ments creatives, curioses i dinàmiques focalitzant-se en aquelles monòtones i memorístiques, vigilant minuciosament no abandonar mai aquell patró establert.

Invertir en educació és una de les grans garanties de futur a les quals podria aspirar el país, ja que no creieu que per poder presumir de grans professionals d'èxit és necessària una bona formació al mateix nivell? Ha arribat l'hora d'adaptar el sistema educatiu al progrés propi del segle XXI.

Agraïment per l'atenció en un accident de Girocleta

Joan Xifra i Rigau GIRONA

Vull agrair públicament l'ajut i suport de les persones que em van atendre divendres passat al vespre per l'accident que vaig patir al passeig d'Olot a causa del trencament incomprensible del quadre d'una bicicleta del servei de Girocleta de l'Ajuntament de Girona.

No s'entén que un servei públic no tingui cura del material que gestiona i que hauria d'estar en perfectes condicions d'ús. Des d'aquí voldria reclamar una revisió exhaustiva de totes les unitats en circulació per evitar més accidents que, fins i tot, podrien tenir conseqüències més greus de les que vaig patir en el meu cos.

Faig extensiu també l'agraïment al personal del SEM, de la Policia Municipal i del Servei d'Urgències de l'hospital Josep Trueta.

El pla Escrivà

Fernando Barrio GIRONA

El Govern presentarà al Pacte de Toledo una proposta per al retard de la jubilació per sobre de l'edat oficial, com penalitzar les jubilacions anticipades. Aquest Govern es torna a equivocar amb les pensions, cada vegada és més gran l'interès que mostren a retallar, allargar o impedir que les persones arribin a cobrar la seva pensió, i no puguin gaudir d'un descans després d'una llarga vida laboral.

El pla Escrivà consisteix a incentivar els futurs pensionistes amb un xec únic d'entre 4.786 € (per a la pensió mínima) i 12.000 € (per a la màxima) per cada any de retard, així com augmentar els coeficients reductors per a les jubilacions anticipades, una mesura que no s'ajusta a la situació laboral actual amb un 40,7% d'atur juvenil. Crec que l'objectiu hauria de ser a l'inrevés, el de rejovenir les plantilles i la creació de llocs de treball per als joves.

El Sr. Almunia va establir els contractes temporals, que van donar lloc a acomiadaments i jubilacions massives de llocs de treball fixos a canvi de contractes temporals, i que va fer que a menor salari menor cotització a la SS. Ara el Sr. Escrivà comet un altre error en voler retardar la jubilació als treballadors que hi són propers, en alguns casos amb més de 40 anys cotitzats. Sr. Escrivà, el dret a gaudir els últims anys de vida d'un treballador no es paga amb un xec, es paga amb respecte a tota una vida de treball, i no es preocupi que d'aquí a uns anys la SS tindrà superàvit, ja que serà impossible que es pugui accedir a una pensió pública, cotitzar 38,5 anys i amb la precarietat laboral actual, excepte els polítics, com un, que amb vuit anys cotitzats s'asseguren la pensió màxima. Comenci per retallar aquest privilegi.