En moments de sotrac social i econòmic com l'actual cal que la gent més innovadora i valenta de l'empresariat emprengui els canvis que caldria per enfocar una nova realitat econòmica que la covid només ha fet que accelerar. Parlem per exemple del comerç. Les grans superfícies periurbanes, l'expansió de les quals vam poder frenar relativament fa 15 anys amb la Llei d'equipaments comercials i el Pla territorial posterior, continuen essent una competència forta, però ja no és l'única. La implantació en els principals carrers comercials de franquícies de marques multinacionals disposades a pagar lloguers impossibles per a un empresari autònom provoquen una desertització de comerços amb identitat als centres. I finalment, l'impacte més fort actual és la proliferació de la compra en línia vehiculada, molts cops, per grans companyies de distribució internacionals que escanyen els costos dels repartidors.

En alguns estats on les grans superfícies extraurbanes ja havien provocat l'encongiment del comerç petit i mitjà urbà, van aparèixer, fa dècades, iniciatives col·laboratives per tal de rellançar les zones deprimides. Seguint la petjada dels països anglosaxons i germànics, al final del meu darrer mandat a la conselleria de Comerç havíem deixat embastada la legislació per posar en marxa els BID (Business Improvement Districts). No ha estat fins deu anys després, el desembre de 2020, que s'ha aprovat al Parlament la llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU).

Amb la nova llei a la mà les ciutats que ja tenien Eixos Comercials organitzats i actius els serà més fàcil implantar aquestes àrees. La implantació depèn que una majoria de comerciants de la zona delimitada hi estigui d'acord. A partir d'aquest moment i presentant el pla corresponent a l'Ajuntament per autoritzar l'APEU, es passa a recaptar una taxa basada en el pressupost de l'APEU i el valor cadastral de cada establiment. Aquesta taxa passa a ser obligatòria per a tots els establiments de la zona encara que s'hi hagin oposat, si han quedat en minoria. I la taxa és revertida íntegrament a l'entitat privada que gestiona l'espai comercial. Un espai que es podria considerar com una gran superfície amb tots els seus serveis però a cel obert i de multipropietat. O si ho volen vostès, l'APEU s'assembla al que seria la gestió d'un mercat municipal modern amb serveis qualificats i compartits.

Aquestes àrees seran gestionades per entitats de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters o propietaris) on s'exerceix una activitat empresarial o de locals buits susceptibles d'exercir-ne.

Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en un Pla d'Actuació. Poden ser les següents funcions: promoure actuacions de millora de l'entorn urbà i esdeveniments i d'activitats a l'espai públic, publicitat i espectacles; actuacions de comunicació i promoció per captar inversió i augmentar la demanda i de promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial; promoure l'activitat als locals i naus buits ubicats dins l'àmbit de l'APEU; prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l'APEU; assessorament i serveis mediambientals complementaris; potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l'exterior dels immobles privats, promoure l'adhesió als sistemes d'arbitratge de consum i serveis mancomunats per disminuir l'impacte ambiental; promoure el desenvolupament d'infraestructures i serveis digitals per augmentar la competitivitat; fomentar la formació i desenvolupament professionals dels empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l'APEU; proposar a l'Ajuntament l'elaboració d'instruments de planejament urbanístic, de millora de la mobilitat, mesures de vigilància especial de l'APEU i l'inici de la tramitació per a la qualificació de zona turística als efectes d'horaris comercials, entre d'altres. I d'altres reptes com promoure les compres cooperatives d'energia o telefonia, els tractes bancaris, o l'organització davant dels arrendadors. O bé la cooperació per a la venda en línia i la seva distribució.

Aquest és el comerç urbà que ve i que haurà d'aprofitar les noves tendències cap a la ciutat dels 15 minuts (en 15 minuts a peu he de poder trobar tots els serveis i productes necessaris), cap a la compra de productes de proximitat i cap al serviproducte (venda de producte més servei de prescripció, elaboració o manteniment postvenda). Com es veu, cal anar A Peu però no entretenir-se.