La paraula de la legislatura, perquè vostès no ho saben, però a Catalunya cada legislatura té la seva parauleta, la paraula de la legislatura, deia, és «culminar». Recorden quan la paraula era «implementar», quan no hi havia dia que no ens barrinessin amb implementar la republiqueta? Doncs oblidin-ho, ara es tracta de culminar-la. En Pere Aragonès, el nen barbut que ens ha tocat de president, no passa dia que no parli de culminar, i aviat ho repetiran fins a afartar-nos tots els consellers i portaveus del governet, i això inclou els presentadors de TV3. Catalunya serà culminant o no serà.

Culminar és acabar una tasca. També en podríem dir consumar, però per associació d’idees, això remet a l’acte sexual i el president sembla menor d’edat. Hem de ser curosos, molt millor culminar, que és el que li diu la mama a l’hora de sopar, abans de posar-lo al llit.

- Peret, culmina el plat de verdura.

O, poc després:

- Peret, ja has culminat el rentat de dents?

Disposar-se a culminar, significa estar a punt d’assolir una fita, o sigui que vostès això tampoc no ho saben, però a la republiqueta no li falta més que el pas final, la cirereta del pastís. Vostès no ho saben perquè no estan al que han d’estar, però si, en lloc de preocupar-se de temes intranscendents com la salut o la feina, traguessin el cap per la finestra, veurien en la llunyania com s’acosta la republiqueta, entre música de gralla, confeti, gegants, capgrossos i càrrecs per a tots els familiars i amics. No falta més que culminar-la, i es veu que aquesta serà la principal tasca de la legislatura, què dic, l’única tasca.

Un, que ja estava fart de tant implementar sense que arribéssim enlloc, agraeix el canvi. Culminant, tampoc no arribarem enlloc, però almenys la nova paraula no sona a posar supositoris, com la seva predecessora.

- Peret, fa dies que no vas de ventre, gira’t, que t’implementaré glicerina.

Hi ha altres sinònims, però cap sona tan èpic com «culminar» , i ja se sap que a paraules èpiques no hi ha qui guanyi els catalans. La propera paraula de moda serà «rematar» la republiqueta, que significa el mateix però també es pot interpretar com a disparar-li el tret de gràcia.