Temps era temps, els boscos catalans litorals i prelitorals eren rics en arbres llentiscles. Els seus grans troncs tenien un poder calòric superior als d’alzina i olivera. Amb la industrialització, va arribar al màxim l’explotació dels arbres, baies i resines: l’oli de llentiscle per l’en­llumenat, el màstic per segellar finestres, els emplastres odontològics, la llenya per cremar, les carboneres, entre altres usos. De tal manera que els arbres llentiscles van desaparèixer i a l’Empordà només en resten un de catalogat a Torrent, i tres no catalogats que estan camuflats i protegits a redós d’u­nes oliveres, en un racó del Baix Empordà que me’n guardaré ben bé prou de revelar mai a ningú la seva localització. Quan tresco pels camins del Baix Ter, sovint em trobo gent furtiva que marxen amb furgonetes carregades a rebotir de llen­tiscle. Ca­da cop més. Si des de la Generalitat i les corporacions municipals no s’actua davant d’a­quest espoli, el llentiscle arbustiu farà la mateixa fi que els arbres.