La tecnologia 5G suposarà un element disruptiu en el procés de transformació digital. No es tracta simplement d’una millora en la transmissió ràpida de veu i dades, sinó que representarà un salt qualitatiu respecte al volum d’informació i la densitat d’aparells connectats.

Juntament amb el desenvolupament exponencial de la intel·ligència artificial i l’anàlisi massiu de dades, acabarà per tenir un enorme impacte econòmic i sobre la vertebració territorial, propiciarà innovacions tecnològiques i augmentarà la productivitat de l’economia. Estem davant d’una tecnologia que pot canviar profundament la forma de produir béns i prestar serveis, així com el disseny dels models de negoci.

El desplegament d’aquesta tecnologia avança a un ritme inferior al dels nostres veïns europeus, però ja arriba al 70% de la població gironina. La presentació de l’Àrea 5G a Girona és una bona notícia, sobretot perquè neix de la col·laboració público-privada i la implicació d’entitats del territori. Més enllà de la bona voluntat i les idees dels seus promotors, és imprescindible exigir-los transparència a l’hora de conèixer quins projectes desenvolupa, els seus costos i quins beneficis directes suposen per al conjunt de la ciutadania.