Aquesta carta és de part dels veïns del carrer Fuerteventura de Calella de Palafrugell on ens han modificat el carrer sense cap avís, tenint la carta de l’alcalde firmada dient-nos que ens avisarien.

Han modificat l’entrada del Càmping la Siesta –ara dit Càmping Calella de Palafrguell– sense cap avís, com comento, i el nostre carrer tranquil ha passat a ser una «autopista». Esmento algunes de les causes:

1.- De ser un carrer tranquil, ara passarà a ser un carrer de circulació intensa, amb perills, contaminació i molt soroll. A l’hivern, amb possible activitat tancada, habilitar o rehabilitar els pàrquings del carrer.

2.- El valor de les nostres finques es veu afectat i rebaixat per la casuística a dalt esmentada. D’alguna manera s’hauria de reflectir en l’IBI.

3.- Tots els veïns ens trobarem en dificultats per entrar i sortir dels nostres habitatges i garatges, degut a l’augment del trànsit i a l’haver eliminat els pàrquings l’amplada del carrer no és suficient per doble sentit.

4.- Han obert una entrada pel carrer de la Gavina on l’usen pels serveis i també per algunes caravanes que podrien potenciar-la en comptes d’usar l’actual i que fos la de sortida de vehicles.

5.- Possible accés en cas de urgència de vehicles sanitaris o de bombers en l’activitat de càmping, que al tractar-se d’un carrer el Fuerteventura, acabat amb «cul de sac» –entrada del pàrquing– no disposa de maniobrilitat suficient per depèn quin tipus de vehicle.

Demanem que es tingui en compta la nostra queixa, que es considerin les nostres reclamacions i que es preguin les mesures necessàries i urgents per solucionar el problema per trobar una solució que impliqui la conformitat i millora sobre la situació actual per a totes les parts.