Amb l’actual procés del tancament d’oficines bancàries, pel que fa a pobles que s’han quedat sense cap entitat –ni tan sols amb un caixer automàtic– quan necessiten fer una sortida o entrada de diners, han d’anar fins on hi ha una oficina oberta, de la seva entitat, la qual cosa, en alguns casos els requereix tenir de fer us d’un servei de locomoció i per a la gent d’una determinada edat, sovint els representa un inconvenient; i consegüentment se’n venen lamentant.

Acabem de veure, a la premsa, que l’empresa pública Correus, en col·laboració amb una entitat bancària, s’ofereixen a fer aquest servei, on tenen servei de carteria; això sí, fins a unes determinades quantitats, no massa grans, però sí suficients, per a sortir del pas.

Tan sols hi veiem un inconvenient, perquè, clar! Deu ésser precís haver de ser clients de l’entitat bancària concertada. Per això pensem que seria bo –cas que fos possible– que es pogués ampliar el conveni a alguna altra entitat, així se’n podria servir més gent.

No pretenem posar-nos allà on no ens demanen, només faltaria, simplement es pensant cobrir aquesta necessitat, de la gent gran. És tracta del nostre humil parer.