Considero que va ser una bona notícia, l’anunci d’un paquet d’ajudes a la natalitat: que el Govern de la Comunitat de Madrid hagi respost al reclam de polítiques familiars i de suport a les dones que volen tenir fills, que generalment cau al desert, és molt positiu. Durant massa temps, en aquest país, la decisió de portar nens al món s’ha considerat una decisió privada amb efectes neutres en la vida social, i no és així. El declivi de la nostra demografia i l’augment de l’edat mitjana ens ha fet caure en el compte de la transcendència pública de la maternitat. Moltes dones, també a casa nostra, volen tenir més fills, però és un fet que la pressió econòmica, social i cultural els dissuadeix de fer-ho.