A qui se li acut llençar una burilla encesa des del cotxe sabent que la terra està molt seca i el perill d’incendi és evident? Intento entendre aquesta persona. No tinc res en contra dels fumadors, encara que no he fumat mai. He vist moltes vegades llençar la cigarreta per la finestra. He intentat avisar l’inconscient de torn però la seva resposta ha estat una amenaça contra la meva persona. A sobre van de prepotents! Penso: quan cremen boscos, urbanitzacions, terrenys del pagès de tota la vida, que senten? res?... Tan difícil és apagar un cigar? I llavors, quan veus la dantesca destrucció del cremat, arbres que tardaran anys i panys a renéixer, masies fantasmals, animals domèstics i salvatges morts! Fauna aniquilada en uns minuts! I en alguns casos, fins i tot, comporta la mort de persones! Per no mencionar el risc que viuen els bombers, voluntaris i els pilots d’avions per controlar aquests assassinats encoberts... m’esgarrifo de tanta crueltat! Ja sé que les persones que haurien de llegir això no ho faran, però pot ser algú de nosaltres podrà col·laborar en algun moment davant d’un fet tan bestial com és no apagar una burilla! Pocs actes són tan senzills per evitar una catàstrofe ecològica i humana!