Que Girona està bruta i mal cuidada com feia temps que no vèiem, és una obvietat que avui admet tothom. Les deficiències en neteja són evidents i les queixes per les herbes que creixen entremig de les pedres, pels escocells dels arbres bruts i mal cuidats, pel manteniment insuficient de les zones verdes o per les escombraries que resten amuntegades als costats dels contenidors sense que es passin a recollir amb la freqüència deguda, són un lloc comú de conversa i de consens veïnal.

Els mitjans han informat abastament dels problemes amb el contracte del servei de neteja que està vençut i s’ha de renovar. Hem sentit i llegit les declaracions de l’alcaldessa Madrenas i del regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso, així com les raons de l’oposició explicant perquè no van votar a favor de la pròrroga del contracte que es duia a Ple. Es tracta d’un tema complex i és fàcil fer-se un embolic a l’hora de tenir una idea clara del que passa. He procurat recollir informació al respecte per mirar de fer-ho més entenedor.

La prestació del servei actual es fa a través de la societat Sermunegisa (Girona+neta) amb una participació del 25% de l’Ajuntament i un 75% de Fomento de Construcciones y Contratas. El contracte, adjudicat el desembre del 2011 (alcalde Puigdemont) era per vuit anys (31/10/2011- 31/10/2019) amb la possibilitat de dues pròrrogues. La primera es va fer per Junta de Govern Local extraordinària i urgent que va ser controvertida degut a les discrepàncies entre el propis serveis municipals d’Intervenció i Secretaria en el sentit de si l’aprovació era competència del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local. Finalment, el 25 d’octubre del 2019 es va aprovar per aquest darrer òrgan atès que el 31 d’octubre s’esgotava l’existència legal de l’empresa i calia prolongar-la. Així, la duració de Sermunegisa es va allargar fins al 31/10/2020.

La segona pròrroga es va dur a aprovació en un Ple extraordinari urgent el 30 d’octubre del 2020 que els mitjans van titllar d’«esperpèntic». Explicaven com en aquella sessió l’alcaldessa va acabar retirant el punt de l’ordre del dia i, en conseqüència, en no prorrogar-se el contracte, el servei es va haver de continuar prestant mitjançant un Decret d’Alcaldia que l’allargava fins al 31 de juliol del 2021, data en què s’hauria d’haver licitat el nou contracte. Això vol dir que des de l’1 d’agost del 2021 el servei de neteja es fa amb un «contracte verbal» que és viciat de nul·litat.

I arribem al Ple Extraordinari del 25 del mes passat en el qual l’equip de govern duia la proposta d’externalitzar el servei de neteja. Si s’hagués aprovat, aquest servei bàsic i essencial hauria deixat de tenir els controls públics necessaris. És a dir, de facto, es privatitzava. A més, segons m’expliquen, l’equip de govern portava la proposta al plenari sense tenir llest el plec de condicions, la qual cosa provocava molts dubtes de com quedaria la situació dels 175 treballadors i la del servei en si mateix. Recordem que una hora abans de començar aquell Ple, la plantilla de Girona+neta es va manifestar a la plaça del Vi i per mostrar el seu rebuig a la privatització de l’empresa.

Tots els grups de l’oposició (fins i tot ERC abans d’entrar al govern) reclamen des de fa anys que es faci la nova licitació bo i advertint dels perills de no fer-la. El mateix equip de govern ha admès que aquesta situació és anòmala. La veritat, però, és que a hores d’ara, encara no hi ha plec de condicions i, quan estigui a punt, la licitació haurà de tardar encara entre sis i set mesos per poder-se dur a terme.

- Els problemes actuals: El fet de no tenir contracte comporta, entre altres coses, que el servei, que s’havia calculat amb unes necessitats de deu anys enrere, haurà d’utilitzar, un any més, maquinària obsoleta per a una població que ha crescut d’una manera considerable. I ho haurà de fer, a més, amb una plantilla no dimensionada per a una ciutat de més de 100.000 habitants. I com que tot està penjat d’un fil, l’empresa no cobreix les baixes i treballa amb maquinària i camions que no funcionen bé.

- El futur contracte: El contracte actual es va pressupostar en uns 16 milions d’euros/any. El nou contracte s’ha pressupostat en 22 milions d’euros/any i preveu substituir tots els contenidors actuals pels polèmics contenidors intel·ligents. Aquest sistema conviurà amb el porta a porta i amb plataformes mòbils de contenidors al Barri Vell. També incorporarà la neteja viària amb aigua.

La pregunta o les preguntes lògiques que l’oposició municipal i molts ciutadans ens formulem són les següents: Segur que perquè Girona estigui neta i presentable ens cal un servei tan car? Ens el podem permetre? Tenim alguna garantia de que aquest nou contracte solucionarà els problemes de neteja que patim de fa temps? De debò que cal privatitzar la neteja? No serà pas aquesta la causa de l’augment de l’IBI i de l’impost d’Activitats Econòmiques que ens acaben d’endossar?

L’oposició defensa altres models de gestió directa amb els mecanismes oportuns de control públic. L’experiència en altres contractes de serveis externalitzats al 100% com ara el servei d’assistència a domicili, el de manteniment de parcs i jardins o el de l’enllumenat públic no ha estat positiva. La incògnita, doncs, és saber si els errors comesos fins ara conduiran a la deguda rectificació o bé es continuaran repetint una i altra vegada com si no ens costessin res.