Ala contraportada d’aquest dilluns, Miquel Fañanàs opinava sobre la gestió de la Policia Municipal de Girona, i defensava un increment d’agents i també altres actuacions que serveixin per millorar la sensació de seguretat de la ciutadania. Coincideixo amb Fañanàs quan diu «es pot afirmar que Girona és una ciutat segura», i també en la necessitat d’augmentar la plantilla de la Policia. En el darrer ple municipal precisament els diferents grups vam discutir sobre aquest tema, arran d’una moció que va presentar el PSC, grup amb el qual es va presentar Fañanàs en les darreres eleccions municipals. No vam poder arribar a un acord, tot i que des de Junts proposàvem estudiar i definir el número d’agents que ens calen a Girona, en quin temps els podem tenir, i treballar des del Consell Municipal de Seguretat un nou pla de seguretat de ciutat, atesa la importància d’aquest tema.

Aquest govern hem prioritzat la seguretat, renovant vehicles, millorant les instal·lacions de Bacià, i planificant la nova comissaria de Santa Eugènia. I també convocant noves places d’agents, que van permetre superar sense cap impacte per a la ciutadania el decret del govern espanyol per avançar l’edat de jubilació dels agents de policies municipals. Una bona notícia per als beneficiats, sens dubte, però que va generar a tots els cossos de policia local un enorme problema de manca de recursos humans.

En tot cas, Fañanàs recull unes xifres que m’agradaria aclarir en virtut del rigor pel qual hem de vetllar, atès que no són certes. La Federació de Municipis recomana una ràtio de 1,5 agents per cada 1.000 habitants, i no 1,8 com diu l’autor. A Girona, això equival a una plantilla de 156 agents. I a data d’avui, la Policia Municipal de Girona comptem amb 160 places de policia, complint per tant amb aquesta ràtio recomanada.

Ara bé, estem d’acord en que cal seguir incrementant la plantilla, per poder desenvolupar amb les màximes garanties d’èxit el model de policia de proximitat que estem introduint a Girona. Un model que vetlla per la convivència, per el compliment de les ordenances, i per la millora de la seguretat ciutadana, a través del coneixement de cada barri i del contacte directe entre policia i veïns i comerciants de la ciutat. I evidentment, confiem en l’arribada de nous agents també dels Mossos d’Esquadra, que és el cos encarregat de l’ordre públic. Comparteixo amb Miquel Fañanàs la voluntat de treballar per millorar el cos i la seguretat, en el context del conjunt de projectes i propostes que des de les diferents àrees tenim per avançar en una Girona cada dia millor.