No sé jo si Netflix està gaire preocupat perquè un tal Vila cridi els catalans a boicotejar-lo. El més probable és que a Netflix no sàpiguen ni tan sols que en no sé quin racó del món uns tipus vinculaven el seu suport al govern, al fet que aquesta plataforma programés en no sé quina llengua. La força de Catalunya és la que és, no ens hem d’enganyar, una altra cosa seria si es donessin de baixa els xinesos.

- Escolti míster Netflix, que diuen els llacistes catalans que es donaran de baixa.

- Porti'm un cafè i no em doni la tabarra, Romerales.

A Catalunya som molt de boicots, però som tan pocs que a ningú li importen els nostres boicots, o pitjor, deu ser que ningú s'assabenta dels nostres boicots. Suposo que la notícia seria que aquesta vegada qui crida al boicot, el tal Vila, és un alt càrrec de la Generalitat, és a dir, que és el govern qui insta que no mirem Netflix. Això és comprensible. Netflix en català, és a dir, una miqueta de català a Netflix, era l'única cosa que podien esgrimir com a èxit d'anys de procés. Si això hagués tirat endavant, el missatge nadalenc del president català hauria tingut algun sentit, per fi podria parlar de fets i no il·lusions. Ja gairebé l’estàvem veient:

-Catalans, han marxat un piló d’empreses, hem perdut nosequantsmils llocs de treball, la societat està dividida, som la riota mundial, però no ha estat en va: Netflix programarà un 6% en català.

Tal discurs, per si sol, valia per entrar en la història de Catalunya al costat dels més grans herois, i ja devia estar Aragonès comprant alces per a les sabates, per quedar bé en els retrats amb què passaria a la posteritat. Al final, ni això. Però ens queda el boicot, amb l'amo de Netflix al seu despatx, inquiet, nerviós.

- Aquest cafè, Romerales!

Com passa amb totes les mobilitzacions llacistes, al final no es donarà de baixa ni el tal Vila, que aquí, a més de ser molt de boicots, som molt que ho facin els altres primer, i jo si de cas ja ho veuré més endavant.

En lloc de tant de boicot, si milloressin TV3 potser no veuríem Netflix, però mentre l'alternativa sigui el FAQS els dissabtes a la nit, que no ens demanin heroïcitats. Abans m'empasso Cine de Barrio.