La Salut Mental és un tema que la pandèmia de Covid ha posat sobre la taula, pot ser una de les poques coses bones que el virus pot aportar a la societat. Coincideix amb la Marató de TV3 sobre el tema. A les comarques gironines tenim molt a dir.

Per un model comunitari: El model comunitari s’ha de basar en la sectorització del territori i en l’externalització dels pacients que resten a institucions psiquiàtriques (ex manicomis) degut a que la institucionalització és una fatalitat que xafa les diferències dels individus sota una jerarquització múltiple i ritus repetits.

S’ha de passar de l’estigma de la reclusió a la dignitat de la integració.

El model el va crear el psiquiatre reusenc Tosquelles a França al Psiquiàtric de Saint Alban a on va anar a parar després de la guerra civil espanyola (gener 1940).

Els sectors són unitats territorials que en el cas de Catalunya en alguns casos poden coincidir amb una comarca o amb dos-tres comarques properes. El número d’habitants d’un sector poden ser al voltant de 100.000.

Cada sector ha de disposar de l’equip terapèutic propi: psiquiatres, psicòlegs clínics, treballadores socials, infermers, administratius, auxiliars de clínica, monitors. En quant a estructures físiques independents: Centre Salut Mental Adults (CSMA), CSM Infanto Juvenil (CSMIJ), Centre Atenció i Seguiment Drogodependències (CAS), Centre de Dia, Habitatges Tutelats on els pacients viuen sols.

Segons el lloc de residència els pacients aniran al CAP o Consultori de la seva ABS. És per aquest motiu que un psicòleg clínic ha d’anar a les diferents ABS del sector per donar suport al personal facultatiu, parlar de casos concrets, i de forma puntual veure un pacient o inclús fer teràpia grupal. Però la idea d’un psicòleg clínic visitant pacients al CAP a horari complert, no té sentit.

Aquest psicòleg, com a mínim, un dia a la setmana estarà a la reunió al CSM on es parla de casos i on el facultatiu que va un dia a la setmana a la Unitat d’Aguts de l’Hospital informa de l’evolució dels pacients ingressats. D’aquesta forma es conserva l’atenció longitudinal.

Els auxiliars, monitors i altres professionals han de fer atenció domiciliària.

Si en el Sector hi ha un Hospital General, un psiquiatre ha d’atendre les interconsultes dels facultatius de l’Hospital sobre malalts ingressats.

També un psiquiatre del sector corresponent haurà d’acudir a les interconsultes del metge de la presó.

També es podria (?) atendre ingressats de Residències Geriàtriques Públiques.

També la creació d’empreses de treball per malalts mentals (Fageda, Drissa, etc,)

Hospitalització: Els pacients quan ingressin han de fer-ho a una Unitat Psiquiàtrica d’un Hospital General. Aquest Hospital ha de disposar, de forma independent, de llits psiquiàtrics per malalts menors d’edat, altres per processos de desintoxicació, en aquest últim cas quasi millor que intervingui també un facultatiu de Medicina Interna.

Tots els psiquiatres dels sectors que tinguin l’edat, seria desitjable que fessin guàrdies de psiquiatria a l’Hospital General, lliurant al dia següent.

Les subjeccions mecàniques (que tenen protocols per escrit) només es poden evitar amb contractació de més auxiliars psiquiàtrics. Tot i que també es precisa un canvi de mentalitat.

Els malalts de llarga estada, és un tema a redefinir, ja que es poden externalitzar i inserir en la societat. El tema però no és fàcil i es pot fer de forma gradual.

Malalt psiquiàtric crònic ingressat és el malalt que els psiquiatres no el veuen sovint.

Per una psiquiatria 100% pública: Al Barcelonès més de 40 empreses privades estan concertades per CatSalut. Tampoc a Tarragona a on l’empresa privada Pere Mata acapara quasi la totalitat de l’assistència psiquiàtrica.

Lleida també té una part de l’assistència psiquiàtrica privatitzada, concertada.

En aquestes tres territoris no serà fàcil la desprivatització. Però cal recordar que el 5 d’agost de 1936 la Generalitat va nacionalitzar Pere Mata. Aquí queda dit.

A les comarques gironines l’empresa pública IAS dona tota l’atenció psiquiàtrica. No hi ha psiquiatria concertada. Aquest model no va ser prou destacat a l’ultima Marató de TV3, podria ser degut als molts interessos de la concertada i privada a la resta de Catalunya.

Un altre tema és el compliment de la decisió per unanimitat de tots els partits a la Comissió de Salut del 5/12/2019, equiparació de les condicions laborals de tots els treballadors públics de la sanitat. Es pot utilitzar el TREBET per fer de tots els treballadors sanitaris, Empleats Públics.

Els sindicats han de negar-se a negociar amb UCH i CSSC el conveni SISCAT (amb acomiadament lliure). No serà fàcil.

Però si tots els partits estan d’acord no ha de ser impossible.

El tema Covid: La salut mental ja fa anys, per no dir sempre, que està mal assistida. 

Si les condicions socials són determinants en la salut en general, molt més en la salut mental que pateix sempre l’estigma.

«El suïcidi és, normalment, un símptoma, d’una malaltia mental relacionada amb les circumstàncies de la vida» (Blanca Sarró 1984).

El tema dels suïcidis i el Covid s’han d’aclarir, el número de suïcidis a Catalunya i a Espanya augmenta cada any des de 2009 de forma sostinguda. No és difícil veure la relació amb la crisi econòmica amb el retrocés provocat per les polítiques d’austeritat adoptades a partir del 2008. La resposta a la crisi econòmica ha mostrat una manca de priorització de les polítiques d’igualtat quan aquestes entren en conflicte amb altres prioritats econòmiques.

Si que és destacable el malestar psíquic provocat per la pandèmia, angoixa, ansietat, trastorns de l’alimentació, abús de tòxics i autolesions sense finalitat suïcida. Principalment en adolescents.

Com sempre, la dona, ha estat més afectada per aquests malestars, ja que el gènere en els trastorns afectius sempre afecta més a la dona pel sistema heteropatriarcal i capitalista en el que vivim.