Quan estava dissenyant AutismVR, un joc de realitat virtual per a parents i educadors d’afectats pel transtorn d’espectre autista (TEA), l’equip d’Imisi3D va entrevistar nens amb aquest problema i familiars seus, que també van provar els prototips. En seguir aquest mètode, els tècnics van aconseguir un resultat molt satisfactori. Gràcies a la col·laboració dels «companys de comunicació», pares o altres familiars propers als nens amb TEA, els responsables d’AutismVR van introduir millores per prevenir la discriminació, corregir l’estigma de gènere o altres prejudicis. L’Organització de les Nacions Unides (ONU) està impulsant un enfocament inclusiu que permeti la participació dels més joves, però també de la resta d’integrants de la seva comunitat. L’ONU està desenvolupant aquest projecte a través del seu fons per a la infància, Unicef, i l’està centrant en la intel·ligència artificial. Aquesta intervenció dels menors és «fonamental» per al seu empoderament i per a la innovació responsable en el terreny de la indústria 4.0. Per als tècnics d’Unicef, encarregada de proporcionar ajuda humanitària a la infància dels països més desafavorits, si els xavals interactuessin amb els sistemes automàtics, per exemple, compartint les seves històries i emocions amb robots, les seves perspectives es podrien incorporar a la fabricació d’aquests dispositius.