Avui 17 d’abril celebrem la festa de Pasqua, on commemorem la victòria de Jesús sobre el pecat i sobre la mort.

Cada any la Pasqua de Jesús ens omple de goig i d’esperança. Si durant la Setmana Santa hem contemplat el misteri de la Passió i la Mort del Senyor, avui diumenge de Pasqua, els cristians celebrem la Resurrecció, la victòria i el triomf de Jesús sobre el mal, el pecat i la mort.

Així com els Evangelis ens narren el trobament de Jesús Ressuscitat amb Maria Magdalena (Jo 20:11-18), amb les dones (Mt 28:8-10) o amb els apòstols (Lc 24:36-43) no trobem cap narració d’un encontre del Senyor amb Maria, la seva mare. És per això que la devoció popular ha imaginat i representat aquest encontre entre la Mare Verge i el seu Fill, després de la resurrecció. Així ho va fer l’abadessa Sor Isabel de Villena, al capítol 237 de la seva Vita Christi. L’abadessa Isabel de Villena va titular aquest capítol: «Com lo Senyor, ab tota la multitud dels Àngels e Sancs Pares, aparegué a la sua Caríssima Mare, e del inestimable goig e alegria de aquella». L’abadessa de la Trinitat, escrivia: «la Senyora vehent una tan delitosa e amable vista, defalli el seu cor d’alegria, e prostrant se en terra, adora la divina essencia. E lo Senyor, veent la Excellent Mare sua, la levala de terra e, agenollant se, volgue li besar la ma dient li: Yo so resuscitat, e veu me açi ab vos per alegrar de infinit goig la vostra sanctissima anima».

Sor Isabel de Villena, en la seva Vita Christi, afegí de la pròpia mà relats apòcrifs que no trobem als Evangelis canònics. Per això amb aquesta vida de Crist, Sor Isabel de Villena va fer una narració amena, plena de notes tretes de la vida quotidiana i de la tradició.

Cada any la Pasqua, el goig pel Senyor Ressuscitat, ens ajuda a obrir nous camins de justícia, d’esperança i de fraternitat, i a renovar la nostra Església, que ha d’anunciar amb alegria el Crist, vencedor del pecat i de la mort.

En la Pasqua, Jesús ve a consolar els cors entristits i a ensenyar-nos que, com a cristians, hem d’estar al costat dels qui ploren i dels qui sofreixen, per fer créixer en ells l’esperança, sobretot en aquest temps de guerra Ucraïna. La Pasqua ens dóna la certesa que el mal ha estat vençut i que Crist ha trencat les cadenes que ens empresonaven a la mort. La Pasqua ens fa vore que la mort i la guerra no tenen l’última paraula, perquè la vida i l’amor de Déu sempre són més grans que la desesperança, el plor o el sofriment. Jesús en la seva resurrecció ens demostra que la pedra del sepulcre (i tots tenim alguna pedra que tanca el nostre cor a la llum de Déu), pot ser apartada per fer entrar en la nostra vida el goig de l’amor de Déu. Per això la Pasqua dóna sentit i plenitud a la nostra vida de creients!

Bona Pasqua als periodistes i als lectors del Diari de Girona!