El nou pla d’estudis inclou indicacions perquè totes les matèries, de manera transversal, proporcionin una determinada sensibilitat afectiu-sexual o social. Són assumptes molt delicats en què cal garantir als pares llibertat per educar els fills segons les seves conviccions, dins del marc de la Constitució. Anar més enllà dels referents que siguin comuns per a una àmplia majoria de la societat, suposa un abús de poder. Aquest consens no ha existit: la nova llei educativa va tirar endavant només amb un vot de diferència. La solució a aquest problema és donar més autonomia a les escoles dins d’un marc comú, i facilitar la lliure elecció dels pares.