El corrector de Google marca ibuprofèn com a incorrecte i proposa la forma «ibuprofè» –que és del tot errònia–, fent que molta gent ho digui i escrigui malament. El Nomenclator de Química Orgànica ens indica clarament que només acaben amb «a», «e», «i» els hidrocarburs i els seus derivats (etè, butà, propà, butí, acetilè, propilè, etc.). En canvi, hem de dir i escriure ibuprofèn per tal com aquest compost químic pertany al grup dels arilpropiònics.