Quiosc

Diari de Girona

Aclariments respecte les «males herbes»

Els carrers de Girona compten amb aproximadament trenta-tres mil arbres i uns tres cents quilòmetres línials de voreres. Tant als escocells on hi ha l’arbrat com al llarg de les voreres, els parterres, als parcs i jardins, a la calçada... hi poden créixer herbes de forma espontània. És el que n’hem anomenat plantes silvestres urbanes, ja que neixen soles. Acostumen a ser plantes molt ben adaptades a l’entorn urbà, amb necessitats molt ajustades d’aigua i nutrients, que, malgrat les condicions, els permet créixer amb facilitat. Durant anys s’ha utilitzat herbicides, com el glifosat, que aquest 2022 quedaran prohibits per la Unió Europea per la seva toxicitat. De fet, el 2014 tots els grups municipals del ple de l’Ajuntament de Girona vam aprovar per unanimitat no utilitzar-ne. Per tant si es volen eliminar aquestes herbes, cal fer-ho manualment al llarg dels espais on creixen, que ja hem vist que són molts, i com es pot suposar això representa una tasca costosa.

Tradicionalment se’ls ha anomenat males herbes, ja que és un concepte manllevat del sector agrícola. Si creixen herbes espontànies, no ho fan les cultivades. A l’entorn urbà, però, és més una qüestió estètica. Més enllà de la bellesa de cada una d’aquestes espècies, que és una qüestió totalment subjectiva, tenen aspectes positius, i d’altres negatius. Entre els positius hi ha el fet que afavoreixen la biodiversitat, ajuden els petits pol·linitzadors, com ara les abelles o les papallones, serveixen d’aliment d’altres animals, filtren l’aigua de pluja i per tant representen una forma de renaturalitzar la ciutat.

Entre els negatius hi ha els inconvenients que suposen als vianants, el deteriorament que poden causar en elements de valor patrimonial, i que allà on creixen s’hi pot acumular brutícia, que evidentment és d’origen humà.

Per afrontar aquesta situació des de l’Ajuntament volem plantejar un canvi, que moltes ciutat europees ja han implantat. Es tracta tan sols d’intentar aprofitar els aspectes positius, i intervenir quan n’hi hagi de negatius. Tant l’empresa que s’ocupa de la neteja viària, com el servei i les empreses de jardineria que treballen a la ciutat, seguiran fent la tasca de retirada de les herbes espontànies, quan generin inconvenients. Per exemple, aquesta mateixa setmana hem estat treballant en voreres i marges a la Pujada de la Torrassa, o en places i espais públics del Pont Major. I podem veure com cada dia es fan tasques de neteja d’herbes en molts punts de la ciutat. Fins i tot amb el nou contracte de neteja, l’empresa disposarà de més recursos per retirar específicament les de les voreres i altres zones pavimentades. I les empreses de jardineria seguiran netejant els parcs i jardins i també els escocells.

La idea però és que tot això es faci respectant els cicles vitals, i per tant essent més tolerants a la primavera, que és quan hi ha el reverdiment de la ciutat, però fent un major esforç la resta de l’any, quan per la calor o la fred, moltes d’aquestes plantes moren. Ens agradaria que s’entengui, doncs que no és una qüestió de deixadesa, o de manca d’inversió, sinó simplement de canviar la visió que tenim d’unes plantes que conviuen amb nosaltres a la ciutat. Per ajudar en aquest propòsit hem elaborat una guia on s’hi recullen les divuit espècies que podem trobar més habitualment a Girona. La podeu trobar a l’Oficina de Sostenibilitat. Conèixer-les és el primer pas per fer el canvi cap on ens agradaria avançar.

Compartir l'article

stats