Quiosc

Diari de Girona

Al costat dels ajuntaments, al costat de la ciutadania

Les administracions locals són les més properes a la ciutadania i les que tenen la capacitat de resposta més ràpida i flexible a les seves necessitats. Amb un sistema de finançament deficient, i convençuts que amb una organització territorial basada en vegueries seria més eficaç, és innegable el paper dels ajuntaments i de la Diputació de Girona en el dia a dia dels gironins i gironines.

El juliol del 2019, el govern de la Diputació de Girona vam iniciar la legislatura amb la voluntat d’afrontar els grans reptes que té la demarcació i amb l’objectiu de treballar per millorar el benestar de la ciutadania gironina; fets imprevistos, com la pandèmia o l’impacte d’una incertesa econòmica global, han ratificat la importància d’aquest objectiu i dels diversos reptes que tenim com a demarcació.

Tenim la sort d’estar ubicats en un marc incomparable on volem que s’hi pugui viure, créixer, treballar i tenir accés als serveis bàsics en condicions adequades. I per fer-ho, hem de comptar amb tothom, fent les coses, com a vegades diem, «a la gironina». Gaudim d’una important xarxa d’entitats, associacions i gremis professionals que coincideixen en treballar per desenvolupar la demarcació de Girona en tots els àmbits, i correspon a les administracions del món local garantir que els engranatges funcionin, creant les sinergies i complicitats necessàries. I per fer-ho, cal disposar d’una administració propera, actuant de forma organitzada i transparent.

Amb aquesta voluntat, vam elaborar el primer pla de mandat de la Diputació de Girona i ens vam prendre la transparència com una qüestió fonamental. Fruït d’això, i per tercer any consecutiu, hem aconseguit el segell Infoparticipa concedit per la UAB, que ens acredita el 100% de transparència. Alhora, hem iniciat una feina de fons que tindrà una gran rellevància a llarg termini, planificant estratègicament els serveis que ha de prestar la Diputació per tal de seguir sent una administració útil i capdavantera. Això ho hem fet de forma participada, a partir de les necessitats que ens han fet arribar des dels ajuntaments, primers receptors dels nostres recursos i serveis, i amb l’experiència de les diverses àrees i organismes de la Diputació de Girona.

Un dels elements més importants i característics de la nostra demarcació són els micropobles i des de la Diputació intentem emfatitzar-los a través d’actuacions com els serveis de teleassistència, l’execució de franges forestals contra incendis, ajudes per tal que els ajuntaments disposin de serveis tècnics i de secretaria-intervenció o subvencions per la instal·lació de fonts d’energia renovables i pel desplegament de la fibra, entre moltes d’altres. Totes aquestes mesures van encaminades a permetre que qualsevol persona, independentment d’on visqui, pugui gaudir de serveis adequats, per tal d’evitar el despoblament d’algunes zones.

Així mateix, també és rellevant destacar la tasca de la Diputació de Girona i dels diversos organismes dels quals forma part o col·labora amb la protecció del patrimoni natural i dels diversos espais naturals de la demarcació, que lligat amb la tasca de protecció i divulgació del patrimoni cultural i històric, actua i posa en valor molts elements patrimonials gironins que defineixen el nostre paisatge, identitat i història.

Un altre dels reptes que afrontem és el canvi climàtic, i des del món local cal que actuem com a motor de canvi i exemple, per estendre la implantació de fonts d’energies renovables i sistemes d’estalvi energètic. En aquest àmbit, la Diputació hem esdevingut un referent impulsant la implantació de comunitats energètiques, plaques solars, calderes de biomassa o la millora de l’eficiència energètica dels diversos equipaments municipals.

L’habitatge és un altre dels desafiaments que hem d’abordar. Des de la Diputació acompanyem als ajuntaments i hem incrementat fins a més de 2 milions d’euros els serveis i ajudes per a polítiques d’habitatge, que van des de la compra, fins a l’adequació d’habitatges per tal de destinar-los a lloguer social.

Finalment, també treballem per fixar i generar llocs de treball, riquesa i activitat econòmica a la demarcació de Girona, col·laborant amb totes aquelles iniciatives que remin en aquesta direcció, així com liderant la generació de coneixement actualitzat sobre la realitat socioeconòmica gironina, que posem a disposició de tots els agents econòmics i les administracions per tal de prendre les millors decisions.

En definitiva, treballem a diari per estar al costat de la gent, dels ajuntaments i per aconseguir millorar el benestar de tots els gironins i gironines.

Compartir l'article

stats