Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Fran J. González

Fran J. González

Consultor estratègic a Centre Gestió i Secretari General de la UNED Girona

Molta incertesa

La principal pregunta que ens traslladen els clients aquest dies és si realment hi haurà una davallada econòmica després de l’estiu. Com ja hem comentat en reiterades vegades, els economistes no som gaire encertats fent previsions econòmiques, i se’ns dona millor justificar l’escenari, a posteriori. Per tant, previ a poder donar una resposta sobre l’horitzó econòmic a curt termini, sempre és recomanable valorar els inputs positius i negatius que es preveuen o estan liderant en el moment actual la generació d’activitat econòmica, i valorar els riscos positius o negatius sobre aquests.

Per tant, en un primer moment hem de valorar que després de l’aturada de la Covid, hi ha hagut un repunt molt rellevant de l’activitat econòmica, liderada per la recuperació i obertura d’activitats d’oci i de turisme, que a més estava suportada per una bossa d’estalvi de les famílies (en el seu conjunt), que ha permès una reactivació econòmica accelerada i de magnitud molt rellevant, malgrat que encara no hem assolit els nivells de producció previ a l’aturada de la Covid. En suma, tot el 2021 com el primer semestre del 2022 han estat excepcionals respecte als nivells de producció, registrant en el seu conjunt un increment de l’activitat molt considerable, i que per aquesta mateixa inèrcia reforçada per la recuperació del turisme durant l’estiu es consolidarà també durant els mesos centrals de l’any.

Per contra, aquesta millora de l’activitat liderada en part per la recuperació de la demanda interna, sustentada pel consum i l’estalvi de les famílies, i de la demanda externa, per l’impuls del turisme, s’ha vist continguda principalment per l’encariment de la cistella de la compra, amb una inflació superior als dos dígits, agreujada per l’encariment de la energia, també pels efectes de la guerra d’Ucraïna.

Un cop descrita, molt per sobre, la situació econòmica actual, cal valorar quines conseqüències ha tingut sobre les decisions de política fiscal i monetària. En aquest sentit els governs de les principals economies europees han implementat mesures de suport a les famílies per protegir els efectes de la inflació, mentre que el Banc Central Europeu, ha començat a implementar retirada d’estímuls monetaris, amb la reducció del programa de compra de deute públic, i un increment dels tipus d’interès que es preveu que continuï fins a assolir uns tipus d’interès més neutres, que s’anticipa de l’entorn de l’1,5% a mitjans del 2023.

El resultat de la situació econòmica i de les política monetària en particular tenen una incidència molt rellevant sobre la despesa de les famílies, i redueixen de manera important la seva renda disponible. De manera molt sintètica, les famílies són racionals i amb un increment dels preus es redueix el consum, derivat de la seva perduda de poder adquisitiu en termes reals, mentre que l’increment del preu del diner provoca un major cost de finançament per a les famílies i empreses endeutades, i provoca una menor demanda de crèdit, contenint la inversió i les compres de bens durables.

En suma, es preveu un alentiment de l’evolució de l’activitat econòmica, que sembla que tothom n’és conscient, però que tothom ha traslladat les preocupacions per a després de l’estiu, un cop haguem pogut desconnectar i gaudit de les vacances. Més enllà dels efectes psicològics de la tornada de les vacances, es preveu un darrer semestre de l’any, amb un creixement més modest de l’activitat econòmica, malgrat que no es preveu una contracció de l’activitat suficient per a considerar-se recessió econòmica. Sense fer més aquesta previsió, que comparteixen tots els serveis d’estudis públics i privats, ja que, com j a he comentat en diverses ocasions, els models econòmics són típicament tendencials i no permeten anticipar canvis en la tendència de les magnituds macroeconòmiques. Per tant, més enllà de la incertesa en la previsió econòmica, sí que hi ha un alentiment important de l’activitat, i especialment l’enduriment de la política monetària i la inflació persistent tindran un impacte sever sobre l’activitat, que esperem no es tradueix en contracció de l’activitat i podem assolir els escenaris previstos de creixements modestos de l’activitat, de l’entorn del 2% el 2023.

Compartir l'article

stats