Després de llegir la notícia publicada el passat dia 11 d’agost, per part d’Ariadna Sala, crec que utilitza el mateix criteri que Xaloc: si t’identifiques amb el teu correu a Xaloc tens la possibilitat de pagar el 50% de la multa, però si no t’has assabentat que has d’identificar-te, millor per a Xaloc, d’aquesta manera cobrarà el 20% o 25% depenent del tracte que tingui amb cada municipi del total del que s’ha reclamat finalment. La resta anirà a parar al municipi on s’ha comès la infracció, si no m’han informat malament les persones amb les quals he tingut diferents reunions.

Per tant, crec que tant Xaloc com el municipi estan recolzant el desconeixement de la majoria de les 3.811 persones infractores -segons ells- per aconseguir més beneficis dels esperats inicialment per les infraccions comeses, i no podent presentar cap al·legació per desconeixement d’aquesta famosa llei 39/ 2015 de l’1 d’octubre.

Continuo pensant que si creéssim una plataforma d’afectats i presentéssim una denúncia conjunta s’acabaria aquest problema d’abusos per part de Xaloc.

També crec que si els representants de cada municipi, elegits i pagats per nosaltres els contribuents, ens fessin el mínim cas, moltes de les infraccions es revisarien i arribarien a la conclusió que moltes són injustes i es podria habilitar un mecanisme per a la devolució del % què pertany al municipi. Això és un pensament creient que els nostres representants ens han de defensar d’empreses com Xaloc, que l’únic que busquen és tenir cada any més beneficis i poder repartir-los amb els fundadors d’aquesta empresa, des del meu punt de vista privada i que es pugui estalviar enviar cartes certificades per comunicar aquestes infraccions contra empreses i persones que no estan llegint diàriament el BOE.

També crec que avui dia Xaloc té més força que quan es va crear i els diferents municipis associats són merament col·laboradors necessaris per crear aquest espoli de denúncies de les quals no s’ha pogut presentar cap al·legació.