Quiosc

Diari de Girona

Josep Miquel Bausset

El papa de la «Praedicate evangelium»

Durant dos dies, 29 i 30 d’agost, ha tingut lloc al Vaticà una reunió del papa Francesc amb gairebé dos-cents cardenals de tot el món, per fer una reflexió conjunta sobre la constitució apostòlica, Praedicate evangelium, sobre la reforma de la Cúria romana. Aquest text, firmat pel papa el 19 de març, va entrar en vigor el 5 de juny, festa de la Pentecosta.

En paraules del cardenal Arthur Roche, prefecte del Dicasteri per la Doctrina de la Fe i la Disciplina dels Sagraments, «la reforma és un procés lent, perquè hi ha qui arrosseguen els peus» en relació als canvis que està promovent el papa «i s’hi oposen obstinadament al que l’Església ha decretat». I és que hi ha «col·laboradors» del papa, que no estan d’acord amb la reforma de la Cúria i l’esperit renovador que està portant a terme el papa Francesc.

El cardenal hondureny, Óscar Rodríguez Madariaga, estret i fidel col·laborador del papa, ha dit que en aquesta reforma de la Cúria, «el treball no ha estat mai fàcil», ja que «hi ha hagut resistències». I és que «algunes persones volien que les coses continuessin més o menys com estaven», mentre que el papa vol trencar amb la burocratització de la Cúria. Com ha dit el cardenal Rodríguez Madariaga, «una Cúria així no tenia futur, es podia convertir en un engranatge de poders».

Els cardenals hauran d’aprendre (perquè la majoria d’ells no ho han fet mai), a compartir tasques amb els laics, que a partir d’ara podran presidir fins a quatre Dicasteris del Vaticà.

Amb aquesta constitució apostòlica, els cardenals hauran de descobrir la importància del Dicasteri per l’Evangelització (d’ací el nom del text: Praedicate evangeliumm), presidit pel papa i que serà també molt important el Dicasteri per al Servei de la Caritat.

En aquestes reunions del papa amb els cardenals, el 29 i 30 d’agost passats, (malgrat les resistències dels qui s’hi oposen a les reformes del papa), els cardenals hauran de fer seves les idees renovadores de Francesc: conversió pastoral, missionalitat, modernitat, sobrietat, subsidiarietat i catolicitat, paraules claus del papa Bergoglio per a una Església en sortida, ni auto-referencial, ni centrada en ella mateixa, sinó sempre en camí, pelegrina.

El papa haurà de convèncer els cardenals de la importància de l’«aggiornamento» (tot posant en pràctica la constitució Praedicate evangelium) que faci de l’Església un hospital de campanya per acollir tothom. Una Església oberta al futur i no ancorada en el passat. Així, desenvolupant el Concili Vaticà II (durant tants anys hivernat) i la sinodalitat, construirem una Església amb una dimensió més horitzontal que piramidal i més fraterna i laïcal que jeràrquica.

Tant de bo que els cardenals que no volen que canviï res a la Cúria i a l’Església, en comptes d’oposar-se a les reformes que està duent el papa, li facin costat. Només així s’obrirà un nou horitzó a l’Església, perquè sigui una llar de misericòrdia i de fraternitat oberta a tothom.

Compartir l'article

stats