Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Impuls cap a la transició energètica

Acausa de l’escalada dels preus de l’energia i la manca de matèries primeres, la crisi energètica és una de les principals preocupacions de la nostra societat. Davant d’aquesta situació, es planteja l’oportunitat d’un canvi substancial pel que fa al camp energètic aprofitant els recursos renovables i apostant decididament per una energia mediambientalment sostenible i amb visió estratègica. Per tal de poder tirar endavant aquesta transformació és imprescindible la implicació de tots els sectors socioeconòmics.

El passat mes de setembre, la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va organitzar el «Fòrum de debat energètic», amb l’objectiu de realitzar una radiografia general sobre el model energètic de les nostres comarques.

En les dues jornades van participar professionals de l’àmbit empresarial, institucional i tècnic. Es van debatre qüestions com la implicació de la llei de la transició energètica per a les empreses, el tipus d’energia que convé a Girona, els problemes que suposa la transformació de les empreses en un moment complicat pels elevats preus de l’energia, o l’eficiència com a reducció de consum i flexibilitat com a gestió energètica.

Tal com se sintetitza en el document de conclusions que s’han extret del debat, la situació energètica gironina actual és preocupant, ja que actualment a la zona només es produeix un 1% de l’energia que es consumeix. Per tal d’abordar aquesta situació, es considera que és imprescindible incrementar de forma exponencial la producció d’energia a la demarcació de Girona, utilitzant totes les fonts renovables possibles, com per exemple la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes d’edificis residencials, industrials o agrícoles i a terrenys erms, vials i espais públics; l’energia eòlica; la producció de biogàs amb els purins de les granges o els residus de les càrnies; generar biomassa aprofitant la massa forestal com mesura preventiva contra incendis; la geotèrmia o la hidràulica...

L’energia sostenible pot comportar un impacte en el territori, tal com ja ho van fer els aqüeductes romans i que avui dia són considerats monuments a preservar i protegir. Ara bé, per tal que hi hagi el màxim consens amb tots els agents implicats i que les afectacions al medi ambient, al paisatge i a les activitats econòmiques siguin les mínimes, és indispensable realitzar una auditoria energètica a cada regió.

Observant la radiografia general sobre el model energètic actual, es va extreure una nova conclusió com és la dificultat de complir amb els objectius marcats per la Unió Europea abans del 2030. Tot i això, per poder-ho aconseguir, cal que l’administració, les empreses i el conjunt de la societat s’impliqui en aquest propòsit.

En definitiva, cal que des de tots els àmbits s’impulsi un sistema elèctric eficient i interconnectat, acompanyat per part de l’administració amb un disseny de mesures adequades per facilitar la transició energètica.

Compartir l'article

stats