Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Un mirador, la Devesa i Ripoll

Fa uns dies s’inaugurà, a l’inici de la Devesa del Pla, un altre mirador de l’aiguabarreig del Ter i del Freser. Uns metres, aigua amunt, amb uns versos del poema de Verdaguer Lo Ter i lo Freser –molt escaients en aquest indret– es troba un altre mirador que s’hauria de incloure en les rutes Verdaguer.

El mirador de la Devesa és una més de les actuacions en aquest parc que ha anat enquibint instal·lacions i serveis sorgits dels pressupostos participatius i de necessitats d’equipaments urbans que, molt segur, s’han generat amb bona intenció.

La Devesa del Pla és el parc urbà més gran de Ripoll i igual com en d’altres poblacions, s’hauria de convertir en un indret cabdal per al lleure dels vilatans, així com un punt d’atracció per als visitants; això mereix un pla director que fixi uns objectius funcionals i d’usos a fi que el conjunt tingui una coherència que l’optimitzi; d’altra manera, al final Ripoll es pot trobar amb un parc urbà malaguanyat amb un conjunt més caòtic que funcional.

L’espai d’aquest Pla hauria d’incloure tant la riba dreta, l’actual Devesa, la ribera del Ter amb els seus arbres, el tram del riu Ter i el patrimoni ferroviari de la riba esquerra. Aquest conjunt pot tenir una funció recreativa i didàctica si es té cura de mantenir una arbreda i una flora, junt amb les roques, característica del Pirineu, així com rehabilitar i donar usos a uns edificis i a unes instal·lacions ferroviàries que fa temps que s’estan degradant donant una mala imatge de la Vila. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden potenciar aquests usos si al darrere hi ha un discurs motivador. En uns moments d’interès creixent pel medi ambient, amb uns ciutadans molt motivats per tot el que té a veure amb la natura i el patrimoni ferroviari, la Devesa es podria convertir en un punt d’atracció potent tant per als vilatans, com per a les persones que ens visitin. Es convertiria així en un actiu important de Ripoll. No s’ha d’oblidar que l’any 2029 serà el centenari del ferrocarril Transpirinenc que connecta Barcelona amb París per Ripoll i Ax–les-Thermes, aquesta efemèride serà un moment excepcional per obrir un centre d’interpretació del ferrocarril Transpirinenc i promoure Ripoll com a punt d’entrada dels visitants al Pirineu oriental.

Una iniciativa interessant promoguda per l’Ajuntament fou incentivar la participació popular mitjançant els pressupostos participatius. El disseny del pla que s’esmenta podria enquibir-se també dins la participació popular, si les línies mestres del disseny fossin fruit d’un concurs d’idees, en aquest cas de joves professionals i estudiants de disciplines tècniques, preferentment del Ripollès, a fi de motivar la inventiva i generar talent entre els joves a l’exposar públicament les seves idees de com s’haurien de potenciar, en el futur, la Devesa del Pla i el seu entorn.

Compartir l'article

stats