Fer una llei per ajudar i millorar l’existent fins ara i que en lloc de millorar-la comporti a la pràctica un retrocés vol dir que no s’ha sabut idear prou bé i que cal rectificar-la i redactar-la millor. És contradictori que la nova llei del «només sí és sí» ara estigui provocant rebaixes de penes. Tota reforma ha de ser per a millorar. Els canvis han de permetre avançar amb seguretat i, sobretot, establir molt clars quins són els límits d’actuació i les penes que poden implicar.