Vagi per endavant la meva més cordial felicitació als funcionaris municipals que tenen cura del Centre Cívic Palau, del carrer Saragossa, núm. 27.

Són modèlics perquè a aquestes alçades trobar-te amb servidors públics atents, assenyats i que es desviuen per atendre’t com cal, com és el cas que ens ocupa, sembla «missió impossible». Repeteixo la meva humil però agraïda felicitació.

Pots consultar llibres, revistes i diaris, i sempre trobaràs l’ajut del funcionari de torn. Ets rebut amb consideració i amb el desig de complaure els teus dubtes, ja sigui en temes històrics, literatura, de gramàtica novel·lística, etc. Per arribar a la perfecció del servei, sol·licito que en lloc d’obrir les portes a les deu del matí es pugui avançar una hora. Obrir a les nou crec que seria més convenient i ens acostaria molt més a l’horari europeu. Si és així, el meu agraïment i el de molts usuaris d’aquest centre exemplar i modèlic.