Rebo una factura desorbitada de 6.121,91euros d’Aigües de Girona, sense previ avís de la companyia. Automàticament cancel·­lo i bloquejo l’ordre de pagament. El del consum tan elevat era una avaria: una esquerda no detectada en una canonada subterrània d’entrada a casa. Un cop reparada l’avaria, presento informe del lampista on queda demostrat que no s’han consumit els 1.079m3 que em reclamen, sinó que se n’han anat cap a sota terra o bé directe a les clavagueres.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, fan un recàlcul de la factura, deixant-la a 1.599,77euros. No entenc per què els ciutadans ens hem de fer càrrec de pagar aquest dineral, el qual no hem consumit i ha quedat demostrat es tracta d’una avaria força important. Evidentment si jo arribo a saber el que passava, hagués actuat ràpidament per solucionar-ho i no s’hagués vessat aquest volum d’aigüa tant bèstia. Tampoc entenc perquè ningú ens va avisar i directament ens van enviar el rebut al compte, com si fos de lo més normal

No estic d’acord amb el seu càlcul. Vull pagar allò just, amortitzat sempre trimestralment i no els litres que s’han vessat accidentalment pel clavegueram.