Vaig per endavant, que per un servidor el Sr. Joaquim Nadal va exercir d’alcalde de Girona amb moderació, bon sentit, amb una eficàcia fora de tot dubte, i el que és més important, l’encert permanent. Crec que com alcalde es va cobrir de prestigi amb el suport i el reconeixement de tots els gironins. Va demostrar tenir una capacitat especial per resoldre satisfactòriament tots els problemes ciutadans, que no van ser pocs.

Ara bé, dit això, sempre em faig la mateixa pregunta: com pot ser que de capdavant del socialisme gironí s’hagi passat a les files del independentisme més radical? Una bona pregunta que mereix una bona resposta. Sr. Nadal, vostè té la paraula. I, si us plau, no em digui que com Sant Pau ha caigut del cavall, com els senyors Elena i Ernest Maragall, entre altres.