Per temes familiars he anat de visita al Trueta. Per millorar la convivència entre malalts i familiars, faig una proposta ben senzilla. Caldria posar a cada habitació un full en què hi constés: És obligatori portar la mascareta. Només pot entrar un visitant. Només els malalts poden fer ús del WC de l’habitació. Em sembla que amb això i la supervisió del personal, s’evitarien situacions desagradables, que només fan que empitjorar la salut dels ingressats i dels familiars.

Curiositats: per què l’avís que no es pot fer servir el lavabo és a dins i no a fora del lavabo? Per què a l’entrada de l’hospital, on hi ha les instruccions, es veuen 2 persones on s’assenyala que només hi pot haver un visitant? Algú més s’ha trobat en situacions com aquestes?