Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Els sòls degradats, una solució per a l’impacte de les renovables

Un estudi fet per l’Observatori de la Sostenibilitat indica que Catalunya disposa de prop de 34.000 ha de sòls antropitzats disponibles per instal·lar fotovoltaica. Aquesta superfície permetria instal·lar plaques amb capacitat per a generar prop de 20.000 MW de potència, que suposarien una producció de gairebé 30.000 GWh/any. Suficient per proporcionar energia elèctrica a uns 8 milions de persones, és a dir que cobriria les necessitats de la població de Catalunya.

Les conclusions són rellevants, ja que si Catalunya té capacitat per a produir la major part de l’energia fotovoltaica que necessita en espais que ja han estat alterats per l’home, es podria evitar l’afectació a camps de conreu i espais naturals.

Disposem d’un munt de cobertes d’edificis residencials, d’oficines, comercials, administratius, col·legis, poliesportius, magatzems, naus industrials, explotacions agropecuàries, granges... i també antigues pedreres, mines abandonades, canals a l’aire lliure, mitjanes d’autopistes, aparcaments, rotondes, abocadors... que són un espai alternatiu real i sostenible als macroprojectes de parcs en zones agrícoles o que tindran un gran impacte en el medi ambient i el paisatge.

Cal preservar els camps de cultiu ja que són la garantia de la sobirania alimentària i la base del nostre sector primari. I també els nostres espais naturals, que alberguen la riquesa de la biodiversitat del país. L’estudi demostra allò que la intuïció ja feia. És a dir, que és possible un altre model d’implantació d’energies renovables sense que hi hagi greus impactes ambientals, paisatgístics i socials. A més, amb aquest model s’aproparien els punts de producció i consum, i s’evitarien les grans infraestructures de transport elèctric que també trossegen el territori. Cal destacar la importància de la planificació territorial per aconseguir un model energètic més sostenible. És imprescindible planificar l’ús del sòl i les infraestructures per evitar impactes negatius en el territori i assegurar una transició energètica ordenada i sostenible. En aquest sentit, és necessari establir estratègies i plans d’ordenació del territori que considerin les necessitats energètiques del territori i les oportunitats que ofereixen les energies renovables.

Si som capaços per una banda d’avançar en una producció de renovables amb menys impacte, i per l’altre de reduir el consum energètic, podríem aspirar a la sobirania energètica. En l’estalvi energètic també hi ha molta feina a fer. No ens podem quedar en una simple substitució de llums led. Cal analitzar cada llar, edifici de serveis i indústria per determinar de quina manera es pot reduir el consum energètic. Els enginyers som capaços de fer auditories energètiques i fer més eficients els processos productius i la maquinària, aconseguint que el consum elèctric es redueixi sensiblement.

En l’àmbit domèstic, l’estalvi energètic no implica viure com ho feien els nostres avis, sinó ser més eficients energèticament, millorant l’aïllament tèrmic, optant per electrodomèstics eficients, substituint les calderes de gas per sistemes com l’aerotermia, introduint canvis d’hàbits, lluminàries de baix consum, etc...

L’estudi també posa de manifest la importància de la col·laboració entre diferents actors per aconseguir un model energètic més sostenible. Aquesta col·laboració ha de ser transversal, i implicar tant el sector públic com el privat, així com la ciutadania i les organitzacions socials. En aquest sentit, per assolir aquest objectius cal l’impuls de l’Administració, que hauria de proporcionar més plans d’ajuts que permetin accelerar la transició energètica.

Un altre aspecte destacat és la importància de la innovació tecnològica en el desenvolupament de les energies renovables. En aquest àmbit l’estudi posa l’èmfasi en la necessitat d’invertir en recerca i desenvolupament per millorar l’eficiència de les tecnologies existents i desenvolupar noves tecnologies més eficients i menys contaminants.

Compartir l'article

stats