El 30 de desembre del 2022, es va publicar la nova “Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris”, una oportunitat per revitalitzar algunes zones de Lloret de Mar com el Molí, Can Carbó, Can Ballell o el Nucli Antic.

Aquesta nova llei, que substitueix i actualitza l’antiga Llei de barris del 2004, té l’objectiu de millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb dèficits urbanístics, amb manca d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat o riscos ambientals.

La Generalitat ofereix així, una oportunitat als municipis per actuar en les zones més degradades amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climàtica sobre la població i per mitjà del millorament de les condicions de vida als barris i àrees més desfavorides i amb alta vulnerabilitat social.

Els habitatges han de ser més eficients energèticament, cal preservar el dret a la vida digna de tothom, pal·liar les desigualtats socials i fomentar l'equitat territorial. Aquests son alguns dels objectius que la nova llei desenvolupa de forma clara.

Ara, només caldrà veure el finançament d’aquesta eina, que podria ser una bombolla d'oxigen per moltes zones de Lloret i el propi ajuntament.

Per aconseguir tot això caldran transformacions físiques: urbanístiques, polítiques habitatge i eficiència energètica. Algunes d’elles ja han començat a Lloret de Mar... però també en matèria de transició ecològica: emergència climàtica, infraestructura verda i economia circular. I això com acció sociocomunitària: reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, educació i economia.

L’Ajuntament de Lloret de Mar haurà de ser el nexe de tot això i el nou equip de govern, que espero liderar, s’haurà de posar des del dia 1 a treballar. Algunes coses ja s’han encetat, però caldrà cosir-ho tot en un sol projecte i crear un programa proactiu d'assessorament i de suport a les comunitats de propietaris que identifiqui els immobles amb més necessitats de rehabilitació i que fomenti i acompanyi, els processos per a rehabilitar-los i millorar-ne l'eficiència energètica. Estarem atents a la creació dels fons econòmics i de les corresponents bases de la primera convocatòria per aquest 2023, perquè Lloret presenti el millor projecte.