El Sr. Tamames va donar una lliçó de saber ser, estar, parlar, intel·ligència, sinceritat i respecte, a tots els partits polítics.

I ha fet palès allò que tan encertadament es diu: si als 20 anys, no ets comunista, és que tens el cor de pedra, però si als 40 anys encara ets comunista, és que tens el cervell de pedra. Atentament.