El discurs de Macron, actual president de la República Francesa, de fa uns dies sobre la necessitat d’enfortir els valors de la Unió Europea, que són l’enllaç de la unitat i l’orgull del projecte comú, es deslegitimen en el moment que introdueix un suposat dret, el de l’avortament, aliè a la tradició fundacional de la Unió Europea i als fonaments ètics i espirituals sobre els quals van construir la nova Europa els pares fundadors. A les portes de la presidència espanyola de torn de la Unió, penso que cal insistir que aquest camí de reconeixement d’uns suposats «nous drets», que atempten contra la dignitat de la persona, no condueix a la construcció, sinó a la dissolució, no suposa enfortir el teixit europeu, sinó disgregar-lo encara més, no anuncia una primavera europea, sinó un veritable hivern.